Romania | Nestle

Inscrie-te in promotie 50 VOUCHERE*

50 de VOUCHERE*
Decathlon
in valoare de
1000 lei
fiecare

CUM PARTICIP

1 icon

CUMPARA

cereale si/sau batoane de cereale de mic dejun Nestlé**

2 icon

INSCRIE-TE

in promotie

3 icon

POTI CASTIGA

unul dintre cele 50 de vouchere in valoare de 1000 de lei fiecare

INSCRIE-TE

Status message

NE PARE RAU! PROMOTIA S-A INCHEIAT PE 14.10.2019.
LISTA CASTIGATORILOR POATE FI CONSULTATA PE PAGINA DE FACEBOOK CEREALELE NESTLÉ, IN SECTIUNEA "NOTES".

REGULAMENT

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
NESTLÉ
"BACK TO SCHOOL"
Perioada campaniei 28.08.2019 – 14.10.2019

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitară „BACK TO SCHOOL” (“Campania”) este organizată şi desfăşurată de către NESTLÉ ROMÂNIA S.R.L. (denumită în continuare "Organizatorul" sau "Nestlé Romania"), cu sediul în Bucureşti, Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/10813/2010, Cod Unic de Înregistrare 8184502.

1.2. Campania este organizată în parteneriat cu: a. Unique One Sp, în calitate de împuternicit al Organizatorului cu sediul social în Varşovia, Niedźwiedzia 2a (02‐737), înscrisă în Registrul întreprinzătorilor al Tribunalul districtual pentru Orașul Varșovia, divizia comercială nr. 13 a Registrului Național, sub numărul KRS 0000061512, cu capital social de 100 000 PLN, număr de identificare fiscală 521 ‐31‐04‐542, REGON 01637528800000, telefon +48 22 549 30 03, fax +48 22 853 89 29, denumită în continuare "Agenţie Online". b. CPW S.A. , în calitate de operator asociat al Organizatorului, o companie elveţiană cu sediul social la Chemin du Viaduc 1, 1008 Prilly, Elveţia, care poate stabili în comun cu Nestle Romănia scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, potrivit art. 26 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, în continuare “CPW”

1.3. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”)

1.4. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România, pe site‐ul www.nestle‐cereals‐lottery.com şi, de asemenea, este disponibil, în mod gratuit, oricărui consumator (i) în baza unui apel telefonic gratuit la Infoline Nestle România 0800.863.785, (ii) prin e‐mail la contact@ro.nestle.com, sau (iii) poate fi obţinut prin trimiterea unei solicitări scrise prin poştă, în atenţia Organizatorului, la sediul social al acestuia menţionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toată durata de desfăşurare a Campaniei.

1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior.

1.6. Mecanismul şi baza de date aferentă derularii Campaniei, mecanicile de înscriere prin website (mobil si desktop), vor fi realizate, operate şi hostate de către Agenţia Online.
Revendicarea si livrarea premiilor Campaniei vor fi realizate şi operate de către şi prin intermediul companiei Syscom Digital S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Strada Carol Knappe, nr. 41, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/9256/2009, Cod unic de înregistrare RO25946293, denumită în continuare “Agenţia Digitală”. De asemenea, redactarea regulamentului, managementul câştigătorilor şi al premiilor, cu toate formalităţile ce decurg din aceasta, vor fi realizate de către Agenţia Digitală. Organizatorul, Agenţia Online şi Agenţia Digitală vor fi denumiţi în continuare în mod unitar “societăţile implicate în desfăşurarea Campaniei”.

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prezentul Regulament.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfăşura în perioada: 28 august 2019, ora 00:00:00 – 14 octombrie 2019, inclusiv, ora 23:59:59 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”). Participanţii se pot înscrie în Campanie exclusiv pe Perioada Campaniei.

3.2. Campania se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru public, prin aceleaşi modalităţi în care a fost făcut public şi prezentul Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 4. PRODUSELE PROMOŢIONALE (MĂRCI ŞI AMBALAJE PARTICIPANTE)

4.1. Mărcile şi ambalajele participante la Campanie, denumite în continuare “Produse Participante”/”Produse Promoţionale”, sunt urmatoarele produsele comercializate pe teritoriul României de către Nestle România:

Nrt crt Denumire Produs Participant Gramaj (g)
1 Cereale pentru mic dejun Nestlé® CHEERIOS® OATS 400
2 Cereale pentru mic dejun Nestlé® CHEERIOS® OATS CINNAMON 400
3 Cereale pentru mic dejun Nestlé® HONEY CHEERIOS® 250
4 Cereale pentru mic dejun Nestlé® HONEY CHEERIOS® 500
5 Cereale pentru mic dejun Nestlé® CHOCAPIC® 250
6 Cereale pentru mic dejun Nestlé® CHOCAPIC® 500
7 Cereale pentru mic dejun Nestlé® CINI MINIS® 250
8 Cereale pentru mic dejun Nestlé® CINI MINIS® 500
9 Cereale pentru mic dejun Nestlé CINI MINIS® CRAZYCRUSH 150
10 Cereale pentru mic dejun Nestlé CINI MINIS® CRAZYCRUSH 350
11 Cereale pentru mic dejun Nestlé® STRAWBERRY MINIS® 250
12 Cereale pentru mic dejun Nestlé® STRAWBERRY MINIS® 500
13 Cereale pentru mic dejun Nestlé® COOKIE CRISP® 250
14 Cereale pentru mic dejun Nestlé® COOKIE CRISP® 500
15 Cereale pentru mic dejun Nestlé® CORN FLAKES 250
16 Cereale pentru mic dejun Nestlé® CORN FLAKES 500
17 Cereale pentru mic dejun Nestlé® CORN FLAKES CHOCO 450
18 Cereale pentru mic dejun Nestlé® CORN FLAKES MIERE SI ARAHIDE 250
19 Cereale pentru mic dejun Nestlé® CORN FLAKES MIERE SI ARAHIDE 450
20 Cereale pentru mic dejun Nestlé® FITNESS® 225
21 Cereale pentru mic dejun Nestlé® FITNESS® 425
22 Cereale pentru mic dejun Nestlé® FITNESS®FRUITS 225
23 Cereale pentru mic dejun Nestlé® FITNESS®FRUITS 425
24 Cereale pentru mic dejun Nestlé® FITNESS® CHOCOLATE 425
25 Cereale pentru mic dejun Nestlé® FITNESS® YOGHURT 425
26 Cereale pentru mic dejun Nestlé® LION® 500
27 Cereale pentru mic dejun Nestlé® LION® 250
28 Cereale pentru mic dejun Nestlé® LION® WILDCRUSH 150
29 Cereale pentru mic dejun Nestlé® LION® WILDCRUSH 350
30 Cereale pentru mic dejun Nestlé® NESQUIK® 250
31 Cereale pentru mic dejun Nestlé® NESQUIK® 500
32 Cereale pentru mic dejun Nestlé® NESQUIK® ALPHABET 460
33 Cereale pentru mic dejun Nestlé® NESQUIK® DUO 4600
34 Cereale pentru mic dejun Nestlé® NESQUIK® DUO 225
35 Cereale pentru mic dejun Nestlé® NESQUIK® COCOACRUSH 150
36 Cereale pentru mic dejun Nestlé® NESQUIK® COCOACRUSH 350
37 Baton de cereale pentru mic dejun Nestlé® CINI MINIS® 25
38 Baton de cereale pentru mic dejun Nestlé® CINI MINIS® 4x25
39 Baton de cereale pentru mic dejun Nestlé® CHOCAPIC® 25
40 Baton de cereale pentru mic dejun Nestlé® FITNESS ® Delice Choco & Hazelnut 22.5
41 Baton de cereale pentru mic dejun Nestlé® FITNESS® Delice Milk Chocolate 22.5
42 Baton de cereale pentru mic dejun Nestlé® FITNESS® Delice White Chocolate 22.5
43 Baton de cereale pentru mic dejun Nestlé® FITNESS® Strawberry 23.5
44 Baton de cereale pentru mic dejun Nestlé® FITNESS® Red Berries 23.5
45 Baton de cereale pentru mic dejun Nestlé® FITNESS® Peach & Apricot 23.5
46 Baton de cereale pentru mic dejun Nestlé® FITNESS® 23.5
47 Baton de cereale pentru mic dejun Nestlé® LION® 4X25
48 Baton de cereale pentru mic dejun Nestlé® MUSLI® Chocolate & Banana 35
49 Baton de cereale pentru mic dejun Nestlé® MUSLI® Cherry 35
50 Baton de cereale pentru mic dejun Nestlé® MUSLI® Chocolate 35
51 Baton de cereale pentru mic dejun Nestlé® NESQUIK® 25
52 Baton de cereale pentru mic dejun Nestlé® NESQUIK® 4X25
53 Baton de cereale pentru mic dejun Nestlé® NESQUIK® Delice 23
54 Baton de cereale pentru mic dejun Nestlé® FITNESS CHOCO BANANA 23.5
55 Baton de cereale pentru mic dejun Nestlé® HONEY CHEERIOS® 22

4.2. Toate produsele menţionate la articolul 4.1 sunt produse participante, chiar daca au sau nu au pe ambalaj stickerul prezentat la punctul 4.3. Toate înscrierile făcute în baza unui bon ce conţine unul dintre produse prezentate la punctul 4.1 sunt considerate valide şi vor intra în extragerile promoţiei, aşa cum sunt descrise la punctul 7.9.1 din prezentul Regulament.

4.3.

 

4.4. Orice alte produse comercializate sub marca Nestlé, care nu sunt menționate la art. 4.1.nu pot fi utilizate pentru înscrierea în prezenta Campanie.

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este deschisă participării persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 (optsprezece) ani, împliniţi până la data începerii Campaniei, cetăţeni români sau cetăţeni străini, rezidenţi în România, sau cu domiciliul sau reşedinţa, chiar temporară, în România.

5.2. La această Campanie nu au drept de participare următoarele persoane: a. prepuşii (inclusiv, însă fără a se limita la angajaţii) Organizatorului; b. prepuşii (inclusiv, însă fără a se limita la angajaţii) Agenţiei Online; c. prepuşii (inclusiv, însă fără a se limita la angajaţii) Agenţiei Digitale; d. prepuşii (inclusiv, însă fără a se limita la angajaţii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locaţia Organizatorului în care sunt alocaţi aceşti prepuşi; e. prepuşii (inclusiv, însă fără a se limita la angajaţii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care prestează aceste servicii în interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricăror imobile/locaţii în cadrul cărora Organizatorul îşi desfăşoară activitatea. Se aplică prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajaţii acestor prestatori o desfăşoară, sau de timpul pe care îl petrec în imobilele/locaţiile în cadrul cărora Organizatorul îşi desfăşoară activitatea; f. membrii familiilor prepuşilor menţionaţi la punctele a. – e de mai sus (însemând copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră); g. persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 (optsprezece) ani împliniţi până la data începerii prezentei Campanii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare în scopul prevenirii şi/sau anulării înscrierii în Campanie a persoanelor cu vârsta mai mică decât vârsta minimă acceptată conform prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
Definiţii, Termeni şi Detalierea Mecanismului Campaniei

6.1. WEBSITE‐ul Campaniei: nestle‐cereals‐lottery.com ce poate fi accesat direct atât de pe desktop, cât şi de pe dispozitive mobile (în continuare ”website”).

6.2. Numărul de INFOLINE Nestle România: 0800.863.785 (linie telefonică gratuită).

6.3. Bon/Document fiscal: În contextul prezentei Campanii, noţiunea de document fiscal reprezintă Bonul fiscal/Factura fiscală emis/ă la data efectuării achiziţiei prin care Participantul poate face dovada achiziţionării a cel putin unui Produs Participant conform mecanismului, la solicitarea Organizatorului. Documentele fiscale trebuie sa aibă o dată de emitere în Perioada Campaniei, iar data si ora acestora trebuie să fie anterioare celor la care sa efectuat înscrierea în Campaniei. Un bon fiscal care nu prezintă informații clare despre numele produsului, numărul de produse achiziționate poate fi validat dacă participantul prezintă și ambalajul produsului .Pentru a intra în posesia premiului, în caz de câştig, Participanţii sunt obligaţi să păstreze în original Documentul fiscal în baza căruia s‐au înscris în Campania conform prezentului Regulament Oficial pentru a îndeplini procedura de validare finală.

6.4. Participant: Un participant unic se identifică în mecanismul automatizat de înscriere în Campanie prin numărul de telefon mobil.

6.5. Mecanism: Pentru a se înscrie în Campanie, participanţii trebuie să achiziţioneze cel putin un Produs din portofoliul Nestle România, prezentat la punctul 4.1, să înscrie, în Perioada Campaniei, data şi ora Bonului/Documentului Fiscal, pe Website conform detalierii de la punctul 6.6 de mai jos. Pentru a intra în posesia premiilor, în caz de câştig, Participanţii sunt obligaţi să păstreze în original Bonul/ Documentul fiscal în baza căruia s‐au înscris în Campanie conform prezentului Regulament Oficial.

Pentru a fi validat şi a intra în posesia premiilor, în caz de câștig, participantul este obligat să păstreze documentul fiscal, în original, desemnat câștigător conform prezentului Regulament Oficial. Participantul este responsabil să verifice ca bonul fiscal înscris în Campanie să prezinte informații clare despre numele si numărul de produse participante. Participantul este responsabil să pastreze bonul fiscal în condiţii optime de lizibilitate până la validarea premiului.Un bon fiscal care nu prezintă informații clare despre numele produsului, numărul de produse achiziționate poate fi validat dacă participantul prezintă și ambalajul original al produsului.

Procedura de înscriere în Campanie:

6.6. Pentru a participa prin intermediul WEBSITE‐ului definit la art. 6.1. sunt necesare următoarele acţiuni: 1.i. accesarea WEBSITE‐ului; 1.ii. acţionarea butonului ÎNSCRIE‐TE 1.iii. completarea câmpurilor obligatorii de participare în Campanie, aşa cum sunt afişate pe WEBSITE, respectiv următoarele câmpuri: 1.iii.1.a. Câmpul obligatoriu corespunzător numărului de telefon mobil; 1.iii.1.b. Câmpul obligatoriu corespunzător Adresei de e mail; 1.iii.1.c. Câmpul obligatoriu corespunzător confirmării adresei de e‐mail; 1.iii.1.d. Câmpul obligatoriu corespunzător pentru data bonului fiscal (zi–lunăan); 1.iii.1.e. Câmpul obligatoriu corespunzător pentru ora bonului fiscal; 1.iii.1.f. Bifă obligatorie: Am citit şi sunt de acord cu Regulamentul Oficial al campaniei; 1.iii.1.g. Bifă obligatorie: Am citit şi sunt de acord cu Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi am peste 18 ani; 1.iii.1.h. Câmpul obligatoriu corespunzător codului CAPTCHA. 1.iv. După completarea câmpurilor detaliate la punctul de mai sus, accesarea butonului TRIMITE pentru finalizarea înscrierii

6.7. Necompletarea oricăruia dintre câmpurile obligatorii duce la imposibilitatea efectuării de înscrieri în Campanie. Completarea câmpurilor obligatorii cu informaţii incorecte poate conduce la imposibilitatea contactării consumatorului şi astfel, în acest caz, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu acorda premiul respectiv participantului, prin invalidare.

6.8. Întrucât campania se derulează în mediul online, pentru fiecare accesare a WEBSITE‐ului Campaniei, participantul va avea responsabilitatea de a beneficia de acces la internet, pe cheltuiala proprie.

6.9. Reguli generale de participare la Campanie: 6.9.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a investiga şi a interpreta înscrierile în Campanie; orice neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare se soldează cu blocarea şi eliminarea definitivă a participantului în cauză, Organizatorul nefiind obligat să justifice şi să anunţe această decizie. 6.9.2. La tragerile la sorţi nu vor participa înscrierile care nu cuprind data şi ora Bonului/Documentului fiscal sau în care Partipanţii furnizează date şi ore de Bonuri/Documente fiscale incomplete/incorecte, precum şi înscrierile efectuate în afara Perioadei Campaniei. 6.9.3. Pentru fiecare Bon/Document fiscal pe care se găsesc Produse Participante, un Participant se poate înscrie în Campanie o singură dată, de pe un singur număr de telefon. 6.9.4. Pentru a fi considerat eligibil, Bonul/Documentul fiscal pe baza căruia este efectuată înscrierea în Campanie nu trebuie să conţină doar Produse Participante. Pe lăngă Produsele Participante, este permis să apară şi alte produse din respectiva unitate comercială. 6.9.5. În situaţia în care pe un Bon/Document fiscal se găsesc mai multe Produse Participante, consumatorul va avea dreptul la o singură înscriere în Campanie, o nouă înscriere a Bonului/Documentului fiscal deja înscris va fi invalidată. Dacă un consumator doreşte să achiziţioneze mai multe produse Participante pentru a se înscrie în Campanie de mai multe ori, acesta va trebui să achiziţioneze fiecare Produs Participant pe câte un Bon/Document fiscal diferit. 6.9.6. Având în vedere că numărul de telefon mobil este elementul de identificare a Participanţilor pe perioada Campaniei, un Participant indentificat cu acelaşi număr de telefon mobil se poate înscrie în Campanie de 5 ori într‐o zi, fiecare înscriere trebuind să fie făcută în baza unui Document fiscal diferit. Începând cu a şasea înscriere din aceeaşi zi, Participantul va fi atenţionat că nu se mai poate înscrie în Campanie în ziua respectivă cu acel număr de telefon şi deci, următoarele încercări de înscriere/participare în ziua respectivă nu vor mai fi luate în considerare şi nu vor fi validate. 6.9.7. Organizatorul își rezervă dreptul de a investiga și a interpreta înscrierile în Campanie, orice neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare se soldează cu blocarea și eliminarea definitivă a Participantului în cauză, Organizatorul nefiind obligat să anunțe această decizie. 6.9.8. În scopul validării în eventualitatea unui câștig, Participanții trebuie să păstreze Bonurile/ Documentele fiscale în original în bază căruia/cărora s‐au înscris în Campanie, Conform Regulamentului Oficial, astfel încât, în cazul desemnării ca potențiali câștigători, să poată comunica data și ora Documentului fiscal reprezentantului Agenției Digitale și să poată prezenta și preda în original Documentul fiscal ce a stat la baza înscrierii în Campanie pentru validarea în calitatea eventuală de câștigător. 6.9.9. O persoană identificată prin același număr de telefon și/sau aceleași date personale poate câștiga un singur premiu. 6.9.10. Fiecare înscriere corectă efectuată de către un Participant îi garantează acestuia o șansă la premiile Campaniei. 6.9.11. În cazul în care, pe parcursul prezentei Campanii un participant reclamă, în orice modalitate, imposibilitatea validării înscrierii sale în Campanie, indiferent de motivele care conduc la această situație (spre exemplu numărul și data bonului fiscal au mai fost înscrise în Campanie anterior, numărul sau data bonului fiscal nu sunt valide, datele personale înscrise nu sunt validate pe website etc), atunci se va respecta următoarea procedură de soluționare a reclamațiilor: a. Organizatorul îi va solicita participantului ce formulează reclamația să prezinte în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data formulării acelei reclamații, dovada deținerii în original a bonului fiscal cu data și ora în cauză. Participantul poate face dovada deținerii bonului fiscal prin trimiterea unei fotocopii prin email la adresa de contact a organizatorului. În caz de neclaritate asupra dovezii deținerii bonului fiscal, organizatorul își rezervă dreptul de a solicita expedierea bonului fiscal printr‐o scrisoare recomandată cu confirmare de primire prin poştă sau curier pe adresa Organizatorului, cu mențiunea "pentru Campania “Back to School”. b. În cazul în care bonul fiscal revendicat în cadrul reclamației de către participantul (A), a mai fost înscris anterior în Campanie de un alt participant (B), Organizatorul îl va contacta pe participantul (B) înscris cel dintâi în Campanie, la numărul de telefon menționat la înscriere și îi va comunică scopul apelului. După înștiințarea participantului despre situația de fapt și despre faptul că apelul respectiv va fi înregistrat, i se va solicita să prezinte în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data contactării sale telefonice, dovada, în original, a deținerii bonului fiscal cu data și ora înscrise , pentru a se putea face în acest fel validarea sa preliminară față de situația de fapt existentă. Participantul (B) poate face dovada deținerii bonului fiscal cu data și ora înscrise pe website prin expedierea bonului fiscal cu confirmare de primire sau curier pe adresa Organizatorului, cu mențiunea "pentru Campania “Back to School”. c. Procedurile descrise la punctele a. și b. pot fi efectuate inițial în formă electronică, pentru a optimiza din punct de vedere timp procedeul descris. În acest sens Organizatorul poate solicita inițial ambilor participanți dovada deținerii bonului fiscal menționat la punctele a.și b., respectiv fotocopii sau fotografii ale acestora prin email la o adresă ce le va fi comunicată telefonic. d. În cazul în care vreunul dintre participanții menționați mai sus nu respectă termenul menționat mai sus, renunță de bunăvoie la înscriere sau refuză cu rea‐credință sau nemotivat prezentarea dovezilor solicitate, atunci Organizatorul își rezervă dreptul de a‐l invalida și de a‐l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu‐l înscrie în această bază de date, urmând a fi validat sau adăugat în baza de date în termen maxim de 3 zile lucrătoare de către Agenția Online, numai cel ce face dovada deținerii bonului fiscal solicitat. 6.9.12. În cazul în care participantul (B) motivează întemeiat imposibilitatea prezentării în termenul menţionat a dovezii deţinerii bonului fiscal, atunci Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus menţionat cu încă 2 (două) zile lucrătoare. Participantului care iniţiază sesizarea (A) nu i se poate acorda prelungirea termenului iniţial de 2 (două) zile lucrătoare. În situaţia în care, prin acordarea acestor termene de 2 (două) zile lucrătoare, durata campaniei ar fi depăşită, Organizatorul decide pe loc scurtarea duratei proporţional cu durata ramasă din campanie, în aşa fel încât ambii participanţi (A şi (B) să aibă termene egale. Organizatorul direct sau prin Agenția Online, nu poate fi ținut responsabil pentru situațiile generate din culpa Participantului şi/sau în care, din cauza timpului limitat până la încheierea Campaniei, procedurile de verificare de mai sus în cazul sesizărilor de bonuri fiscale sau orice alte situații care necesită verificarea elementelor identificatoare nu pot fi duse la bun sfârşit iar participanții implicați în verificări nu pot fi înscriși sau validați și după caz nu pot intra în baza de date pentru atribuire a premiilor disponibile la momentul respectiv. 6.9.13. ÎN SCOPUL VALIDĂRII ȘI INTRĂRII ÎN POSESIE A PREMIILOR ȘI ÎN SCOPUL REALIZĂRII VERIFICĂRILOR DETERMINATE DE SITUAȚIILE DESCRISE LA ART.6.9.11 , PARTICIPANȚII TREBUIE SĂ PĂSTREZE, PÂNĂ LA INTRAREA ÎN POSESIA PREMIULUI SAU PÂNĂ LA SOLUȚIONAREA VERIFICĂRILOR MENȚIONATE PENTRU SITUAȚIILE, OBLIGATORIU BONUL FISCAL DE ACHIZIȚIE ÎN ORIGINAL, CE A FOST ÎNSCRIS ȘI/SAU PE BAZA CĂRUIA AU FOST DESEMNAȚI CÂSTIGĂTORI, astfel încât, în cazul revendicării premiului, să poată prezenta sau preda în original acest element identificator. În situația în care Organizatorul solicită unui participant să facă dovada deținerii documentului fiscal în termen de 2 (două) zile lucrătoare, indiferent de motivul invocat de Organizator, acesta are obligația să răspundă solicitării în termenul acordat, sub sancțiunea anulării înscrierii aferente bonului fiscal înscris.

SECŢIUNEA 7. PREMIILE ŞI VALOAREA ACESTORA. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

7.1. Premiile şi valoarea acestora. În cadrul Campaniei se vor acorda în baza tragerilor la sorţi stabilite mai jos conform art.7.3. şi subpunctele acestuia în prezenţa unui notar public, anume : un numar total de 50 de premii constând fiecare într‐un voucher Decathlon. Detalii despre voucher:

a) Valoarea fiecarui premiu (un voucher Decathlon) este de 1000 lei iar valoarea totală a premiillor oferite (50 de vouchere Decathlon) în cadrul acestei Campanii este de 50 000 lei.

b) Voucherele pot fi folosite la cumparaturi în oricare magazin Decathlon din lume, cât şi online.

c) Valabilitatea voucherelor este de 2 ani, până în septembrie 2021 (inclusiv).

d) Voucherul nu poate fi rambursat sau înlocuit în cazul pierderii, furtului sau la sfârşitul perioadei de validitate.

e) Voucherul poate fi folosit integral sau la mai multe plăţi, în limita sumei disponibile. De asemenea, suma de achitat poate fi completată cu un alt mijloc de plată dacă este necesar.

f) Mai multe informaţii despre condiţiile de utilizare al voucherului Decathlon pe www.decathlon.ro/am‐primitcard-cadou.html

7.2. Alte detalii referitoare la premiile acordate: 7.2.1. Dacă până la finalizarea Campaniei nu se caştigă toate premiile menţionate la Art.7.1, atunci premiile Campaniei rămase rămân la dispoziţia Organizatorului. 7.2.2. Organizatorul nu are nici o obligaţie, sub nici o formă sau aspect, de a suplimenta numărul premiilor sau de a le înlocui. 7.2.3. Premiile din această Campanie nu pot fi înlocuite şi nu se acordă contravaloarea acestora în bani. 7.2.4. Dacă sunt identificate cazuri de fraudare ale mecanismului Campaniei sau ale procedurilor de revendicare şi atribuire a premiilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel câştigate şi de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmărire judiciară pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. 7.2.5. Premiile câştigate nu sunt transmisibile. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a solicita câştigătorilor acte de identitate pentru verificări la momentul intrării în posesia premiilor şi pentru îndeplinirea obligaţiilor legale. 7.2.6. Câştigătorii vor fi informaţi cu privire la câştig prin intermediul telefonului mobil, prin intermediul mesajelor scrise sau apelului telefonic. 7.2.7. Lista câştigătorilor va fi afişată în termen de 30 de zile lucrătoare de la ultima tragere la sorţi pe pagina de Facebook Cerealele Nestle https://www.facebook.com/CerealeNestleRomania), în secţiunea Notes.

7.3. P r o c edu r a de ac o r da r e a p r e m i il o r C a mp an i e i pentru : 7.3.1. Premiile campaniei vor fi acordate în baza unor trageri la sorţi după cum urmează: a) Extragerea 1: Se vor oferi aleatoriu 15 vouchere pentru înscrierile valide înregistrate în intervalul calendaristic 28.08.2019 – 11.09.2019 b) Extragerea 2: Se vor oferi aleatoriu 15 vouchere pentru înscrierile valide înregistrate în intervalul calendaristic 12.09.2019‐ 26.09.2019 c) Extragerea 3: Se vor oferi aleatoriu 20 de vouchere pentru înscrierile valide înregistrate în intervalul calendaristic 27.09.2019 – 14.10.2019 7.3.2. Pentru fiecare premiu se va extrage un potenţial câştigător şi 3 (trei) rezerve; 7.3.3. Extragerile înscrierilor câştigătoare pentru premiile Campaniei se vor efectua de către Agenţia Digitală, utilizând un program computerizat specializat de extragere aleatorie, în termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea intervalului calendaristic al unei extrageri, în prezenţa unui notar public 7.3.4. Participările corecte dintr‐un anumit interval calendaristic al unei extrageri participă doar la tragerea la sorti aferentă acelui interval de extragere, mai puţin tentativele de fraudă şi caştigătorii anteriori, acestea nemaifiind introduse în nicio altă ulterioară bază de date pentru următoarele extrageri ale aceluiaşi tip de premiu.

SECŢIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR

8.1. Până la validarea finală, un Participant care a fost extras drept câştigător va fi numit “potenţial câştigător” şi trebuie să îndeplinească următorii paşi pentru a fi declarat câştigător final: revendicare online, prevalidare şi validare finală. Neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a oricărei din cele trei etape de către un potenţial câştigător, conduce la invalidarea acestuia şi apelarea la rezerve, în ordinea în care acestea au fost extrase.

PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, PREVALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR:

Revendicarea online:

8.2. Câstigătorii premiilor Campaniei vor primi câte un SMS pe numărul de telefon de la care s‐a înregistrat participarea, oferindu‐se informații despre premiul câștigat, în termen maximum de 12 zile lucrătoare de la datele oficiale ale tragerilor la sorţi, conform secţiunii 7.3.1.

8.3. În mesajul SMS prin care sunt anunțați că au câștigat un premiu, Participanții vor primi și un link unic, denumit ”link de revendicare”. Fiecare link unic de revendicare poate fi folosit, respectiv accesat, doar o singură dată, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la comunicare, pentru revendicarea unui singur premiu. Pentru fiecare premiu câștigat, un potențial câștigător va primi prin SMS câte un link diferit.

8.4. Pentru revendicarea premiului, fiecare potenţial câştigător trebuie să acceseze linkul primit şi prin intermediul acestuia să: A.i. Își exprime acordul expres și neechivoc pentru colectarea, prelucrarea și introducerea datelor cu caracter personal ce urmează a fi comunicate în baza de date aferentă derulării Campaniei, în vederea exclusivă a atribuirii și livrării premiilor; A.ii. Comunice dacă este/ nu este angajatul uneia din companiile implicate în această Campanie sau rudă de gradul I cu o persoană angajată; A.iii. Confirme următoarele date: nume, prenume, adresă de email și să ne comunice data nașterii și adresă de livrare a premiului; A.iv. Confirme deținerea în original a ambalajului Produsului Participant ce conține imprimat codul extras câștigător și înscris în Campanie. A.v. încarce o fotografie cât mai lizibilă a bonului fiscal declarat câștigător, fără a‐l deteriora; A.vi. încarce o fotografie cât mai lizibilă a cărții de identitate, pentru plata impozitelor aferente premiilor oferite în campanie

8.5. În situația în care un câștigător din eroare șterge sau pierde link‐ul de revendicare, acesta se poate adresa Organizatorului în termen de o zi lucrătoare prin intermediul infoline‐ului definit la art. 6.2. pentru a‐i fi retrimise detaliile, în termenul pe care îl are la dispoziție pentru revendicare. Detaliile pot fi retrimise de către Organizator prin SMS exclusiv către numărul de telefon de pe care a fost înscris bonul fiscal declarat câștigător. Orice cerere venită din partea Participanților declarați câștigători ce nu respectă condițiile de mai sus nu va fi onorată de către Organizator.

8.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita Participanților bonul fiscal , în original,extras câștigător, în vederea intrării în posesia câștigului. Neîndeplinirea acestei condiții poate duce la invalidarea premiului, decizia de invalidare fiind la libera alegere a Organizatorului.

PREVALIDARE

8.7. Prevalidarea sau invalidarea câştigătorilor se realizează în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data completării tuturor informaţiilor din etapa de revendicare online (inclusiv transmiterea fotografiei/ilor de verificare);

VALIDAREA

8.8. În cazul în care pașii de prevalidare au decurs corespunzător și potențialul câștigător face dovada eținerii bonul fiscal extras câștigător în baza căruia s‐a efectuat înscrierea, potențialul câștigător devine câștigător validat și are dreptul de a intra în posesia premiului . Premiul va fi expediat în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data prevalidării, prin intermediul Agenției Digitale, în baza unui proces verbal de predare primire.

Alte dispoziţii:

8.9. Pentru acuratețea informațiilor și în scopul unor ulterioare verificări, toate convorbirile telefonice, formularele electronice și/sau comunicările prin email ce se vor derula între Agenția Digitală și participanți sau Organizator și participanți, vor fi înregistrate.

8.10.În situația în care unul sau mai mulți participanți își vor exprimă dezacordul cu privire la înregistrarea convorbirilor telefonice, aceștia vor primi un număr de fax sau adresă de e‐mail, prin intermediul cărora pot comunica în formă scrisă. La rândul lor, aceștia au obligația de a pune la dispoziția Organizatorului un număr de fax, o adresă de e‐mail sau una poștală unde pot primi corespondență, în caz contrar premiul nu poate fi acordat. Participantul își asumă responsabilitatea întârzierilor furnizorului de corespondență în cazul în care comunicările nu ajung în termenele stabilite prin prezentul Regulament.

8.11.În situația în care, unul sau mai mulți câștigători, fără să fie invalidați, devin indisponibili și nu se pot prezenta pentru a intra în posesia premiilor la termenele precizate în prezentul regulament și actele adiționale ulterioare, aceștia nu pot fi despăgubiți, premiile câștigate fiind anulate și nu vor mai fi acordate, sumele rămânând la dispoziția Organizatorului.

8.12.În oricare din situaţiile de mai jos se găseşte un potenţial câştigător, premiul acestuia va fi invalidat: a. un potențial câștigător are completate online, sau furnizează la revendicare/înscriere, informații incomplete sau eronate. b. un potenţial câştigător nu revendică premiul în termenul acordat; c. un potenţial câştigător n u p r e z i n t ă documentaţia solicitată de către Organizator în termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial. d. un potenţial câştigător nu îndeplineşte orice altă condiţie impusă de prezentul Regulament Oficial, inclusiv condiţia să aibă vârsta de 18 ani, vârsta împlinită la data începerii Campaniei.

8.13.Revendicarea premiilor Campaniei nu implică automat obligativitatea participanților de a‐și exprima acordul pentru utilizarea datelor personale în activități ulterioare de marketing direct.

8.14.Niciunul dintre premiile acordate potrivit Regulamentului Oficial nu poate fi înlocuit cu alte premii și nici nu se poate acorda altă contravaloarea a premiilor. În cazul refuzului unui participant de a beneficia de premiul revendicat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va rămâne la dispoziția Organizatorului.

8.15.Premiile acordate în cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate doar pe teritoriul României.

SECŢIUNEA 9. ERORI ŞI BONURI FISCALE NECORESPUNZĂTOARE

9.1. Înscrierile în Campanie sau revendicările făcute pe baza bonuri fiscale care nu conțin niciun produs din cele enumerate la punctul 4.1, sau sunt degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care conțin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzând fără limitare orice alt tip de modificări ale bonurilor sau ale elementelor componente datorate manevrării acestora, vor fi nule și nu vor fi luate în considerare de Organizator.

9.2. Nestle, Agenţia Online, Agenţia Digitală şi vânzătorii cu amănuntul ai Produselor Promoţionale sau afiliaţii acestora nu vor fi răspunzători pentru erori de imprimare sau alte erori privind bonurile fiscale, precum şi pentru elemente componente necorespunzătoare.

SECŢIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RĂSPUNDERII

10.1. Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii nu își asumă nici o răspundere și nu vor fi parte în litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra bonului fiscal. Existența vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra elementelor identificatoare (ambalaje Produse Promoționale) nu va influența acordarea premiului de către Organizator acelui participant care a înscris primul bonul fiscal respectiv și care a respectat toate procedurile prevăzute de prezentul Regulament Oficial.

10.2. Prin înscrierea în Campanie, toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților.

10.3. Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea prezenței Campanii, nu au nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări de premii neconforme cu prezentul regulament, sau care apar după termenele prevăzute în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

10.4. Organizatorul Campaniei şi societăţile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, nu îşi asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la, pentru: - Bonurile fiscale care au făcut subiectul unor încercări în afara perioadei de desfășurare a Campaniei sau pe o altă pagină web decât WEBSITE‐ul Campaniei; - Formularele ce conțin datele incomplete, inexacte sau incorecte înscrise prin WEBSITE; - Pierderile/întârzierile înscrierilor sau întreruperile neanunțate ale WEBSITE‐ului, generate de probleme tehnice independente de voința Organizatorului; - Derularea activităţiilor de mentenanță ce nu pot fi amânate, desfășurate de către operatorii serviciilor de internet cât și a serverelor ce găzduiesc WEBSITE‐ul, cât și alte servicii de care funcționalitatea WEBSITE‐ului este dependenta și nu poate funcționa, dacă prin aceasta, WEBSITE‐ul Campaniei nu poate fi accesat în vederea efectuării înscrierilor în Campanie. - Expedierea bonurilor fiscale, în mod necorespunzător sau la altă adresă decât cea comunicată de Organizator și nici pentru faptul că bonul fiscal expediat se poate pierde pe traseu din vina terților (servicii de poștă sau curierat); - Situațiile în care numărul de telefon mobil cu care s‐a înscris un participant nu poate fi identificat (număr incorect, numărul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se află în aria de acoperire, etc) sau dacă adresă de e‐mail completată în formularul electronic la înscriere nu poate fi identificată (adresa de e‐mail nu este corectă, nu mai este validă etc), și ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie. - Situațiile în care numărul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat în timpul precizat, conform condițiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de voința Organizatorului; - Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la înscriere; - Pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/consumatorului care dorește să se înscrie în Campanie sau cele cauzate de rețelele de telefonie mobilă în cazul utilizării serviciilor de date mobile; - Întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens. - Situațiile în care consumatorii achiziționează în perioadă Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie.

10.5. Ordinea recepționării înscrierilor este reprezentată de data calendaristică și ora(minute, secunde) serverului care recepționează aceste mesaje, indiferent de data și ora trimiterii mesajelor/înscrierilor)

10.6. Participanții vor suporta costurile de folosire a Internetului pentru înscrierea în Campanie și pentru utilizarea website‐ului Campaniei pentru înscrierea bunurilor fiscale cât și pentru revendicarea premiilor.

10.7. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite suspiciuni legate de încercarea de a fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

10.8. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice participant în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

10.9. Prin înscrierea în Campanie, participantul și reprezentantul legal al acestuia (dacă e cazul) declară pe propria răspundere că a luat la cunoștință, și este de acord cu, următoarele: a. Participantul și, după caz, reprezentantul legal al acestuia este/sunt singurul(ii) răspunzător(i) pentru orice declarație neconformă cu realitatea; b. Participantul și, după caz, reprezentantul legal al acestuia declară că participantul nu suferă de afecțiuni fizice sau psihice care să facă imposibilă utilizarea premiior; c. Participantul și, după caz, reprezentantul legal al acestuia, este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și participantul poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și/sau a celor din jur;

10.10. Organizatorul și societățile comerciale implicate în Campanie: a. nu sunt răspunzători pentru deteriorarea, cheltuirea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul predării premiului; b. sunt exonerați de către participanți, acordul de voință al acestora fiind dat prin simpla participare la prezența Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către aceștia în legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând, dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor. c. nu sunt răspunzători de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către participanți unor terți în legătură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE

11.1. Cu privire la premiile acordate, Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători, în conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Orice obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu premiile câștigate sunt în sărcina exclusivă a câștigătorilor, cu excepția acelora care trebuie reținute la sursă conform prevederilor legale în vigoare, dacă acestea vor fi datorate.

11.2. Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii în Campanie, a consultării Regulamentului Oficial, cheltuieli poștale etc.).

11.3. Prezenta campanie nu impune în contrapartidă nicio cheltuială directă sau indirectă, suplimentară achiziționării produsului promoțional, orice costuri suplimentare celor acoperite de către Organizator cu privire la premiu fiind asumate de Participant odată cu înregistrarea în Campanie și urmând a fi efectuate strict pe proprie răspundere, ca dorințe individuale specifice, la libera alegere, de către Câștigător.

SECŢIUNEA 12. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. Pentru implementarea prezentei Campanii, în scopurile specifice indicate mai jos, Organizatorul, împreună şi/sau prin companiile impicate în derularea Campaniei,prelucrează date cu caracter personal indicate în tabelul de mai jos:

Persoană vizată Date cu caracter personal Scop
Participant a.i.1. Numărul de telefon
a.i.2. Adresă de email
Inscriere Revendicar e iniţială
Potenţial Câştigător a.i.3. Număr de telefon
a.i.4. Nume
a.i.5. Prenume
a.i.6. Adresă de livrare a premiului: Judeţ, Localitate, Stradă, Număr, (bloc, scară, etaj, apartament)
a.i.7. Cod numeric personal
Validare electronică, prin e‐mail sau fax
Câştigător a.i.8. Număr de telefon
a.i.9. Nume
a.i.10. Prenume
a.i.11. Adresă de livrare a premiului: Judeţ, Localitate, Stradă, Număr, (bloc, scară, etaj, apartament)
a.i.12. Cod numeric personal
a.i.13. Semnătură
Validare finală Acordare şi expediere premii

12.2. Prin simpla participare la această Campanie, Participanții înțeleg că, în acest scop, datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Organizator, împreună şi/sau prin societăţile implicate în derularea Campaniei, inclusiv prin intermediul Agenției, în vederea organizării Campaniei, deliberării, validării, anunțării câștigătorilor, atribuirii premiilor, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor financiarcontabile și fiscale, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (în continuare “RGPD”) și Nota de informare Nestlé privind prelucrarea datelor cu caracter personal care se găsește pe website‐ul Organizatorului la link‐ul https://www.nestle.ro/info/prelucrarea‐datelor‐cucaracter‐personal.

12.3. Participanții înțeleg că prelucrarea datelor sale personale în condițiile și în scopul declarat prin acest Regulament Oficial este indispensabilă derulării Campaniei.

12.4. Baza de date realizată ca urmare a derulării prezentei Campanii este folosită de către Organizator împreună şi/sau prin societăţile implicate în derularea Campaniei pentru a‐și îndeplini obligațiile rezultate si în privința derulării prezentei Campanii.

12.5. Participanții la Campanie, în calitate de persoane vizate, își pot exercita următoarele drepturi, conform legii aplicabile în domeniul protecției datelor, anume: dreptul la informare , dreptul de acces la date , dreptul la rectificare , dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa justiției sau Autorității de supraveghere competente, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a și retrage consimțământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acest Regulament.

12.6. Datele personale ale Participanților sunt prelucrate de către Organizator, împreună şi/sau prin societăţile implicate in derularea Campaniei, în temeiul relației contractuale ce este stabilită prin acceptarea Regulamentului Campaniei, în scopul desfășurării Campaniei, validării, atribuirii premiilor, anunțării publice a câștigătorilor. De asemenea, datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei sunt prelucrate și în scopul respectării prevederilor legislației financiar‐contabile și fiscale, precum și de arhivare.

12.7. Pentru acuratețea informațiilor și ulterioare verificări, toate convorbirile telefonice și/sau comunicarea prin email ce se vor derula între Agenție și Participanți sau Organizator și Participanți, pot fi înregistrate.

12.8. În situația în care unul sau mai mulți Participanți își vor exprimă dezacordul cu privire la înregistrarea convorbirilor telefonice, aceștia vor primi un număr de fax sau adresă de e‐mail, prin intermediul cărora pot comunica în formă scrisă. La rândul lor, aceștia au obligația de a pune la dispoziția Organizatorului un număr de fax sau o adresă de e‐mail unde pot primi corespondența, în caz contrar situația adusă la cunoștință Organizatorului nu va putea fi rezolvată iar acesta își declină competența.

12.9. Fiecare Participant confirmă că a înțeles că prezenta Campanie se desfășoară prin intermediul unor platforme și/sau aplicații digitale offline și online (precum, fără a se limita la, formulare și conturi deținute de website‐uri, rețele de socializare, messagerie instant etc). Aceste platforme și/sau aplicații online publice și folosesc propriile politici cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Participanții având obligația de a se informă cu privire la acestea, Organizatorul și/sau Agenția neavând nicio responsabilitate în acest sens față de Participanții înscriși în prezenta Campanie.

12.10. Revendicarea premiilor Campaniei, nu implică obligativitatea Participanților de a‐și exprimă acordul pentru utilizarea datelor personale în activități ulterioare de marketing direct. În măsura în care Participantul ar consimți la primirea de la Organizator, în viitor, a informațiilor privind produsele și inițiativele Organizatorului sau membrilor grupului Organizatorului, exprimându‐și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicări ulterioare de marketing, aceste date vor fi prelucrate de Organizator până la exercitarea dreptului de opoziție de către aceștia sau la retragerea acordului exprimat anterior. Retragerea consimțământului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor.

12.11. Datele cu caracter personal prelucrate în cadrul acestei Campanii promoționale în conformitate cu scopurile indicate in Secţiunea 1, vor putea fi dezvăluite de Organizator către partenerii contractuali ai acestuia (acestea urmând să fie utilizate strict în limitele Regulamentului și conform instrucțiunilor stabilite de Organizator), companiilor din același grup cu Organizatorul, autorităților competente în cazurile în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare, precum și publicului (în cazul câștigătorilor). Organizatorul poate transfera datele cu caracter personal în alte state din cadrul Uniunii Europene (de ex., altor companii din același grup).

12.12. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament participanții la campanie înțeleg că datele lor personale vor intra în baza de date a Organizatorului, şi/sau a societăţilor implicate în derularea Campaniei în scopul derulării acesteia, pentru validarea și atribuirea premiilor acordate în cadrul Campaniei, dar și pentru îndeplinirea obligațiilor impuse de lege organizatorului.

12.13. Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de RGPD, Participanții vor trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal, în scris, datate și semnate, la adresa din București, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod poștal 020339 sau la adresa de email dataprotection@ro.nestlé.com.

12.14. După soluționarea eventualelor cereri, reclamații privind prelucrări nejustificate, în măsura în care acestea sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi procesate în niciun mod, cu excepția cazului în care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin Organizatorului sau atunci când există un interes legitim.

12.15. Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală. Participanții la această promoție declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le‐au citit și le‐au înțeles integral.

12.16. Organizatorul împreună si/sau prin societăţile implicate în derularea Campaniei iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada necesară pentru scopurile stabilite în prezentul Regulament. Pentru îndeplinirea de către Organizator și/sau de către Agenție, a obligațiilor legale, juridice și fiscale, datele de înregistrare ale Participanților vor fi colectate și reținute, după cum urmează: a) Datele câștigătorilor premiilor, indiferent de valoarea premiului, vor fi prelucrate și/sau păstrate de Organizator și/sau Agenție și după încetarea campaniei, pe o durată de minim 3 ani și 6 luni și până la 6 ani; b) Datele Participanților necâștigători vor fi prelucrate și/sau păstrate de către Organizator și/sau Agenție pe durata campaniei și pe o durată de 90 de zile calendaristice de la sfârșitul perioadei campaniei. La expirarea termenului de 90 de zile anterior menționat, Organizatorul și Agenția vor șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare. Dacă termenul de 90 de zile calendaristice se împlinește într‐o zi nelucrătoare, acesta se va împlini în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.

SECŢIUNEA 13. ÎNCETAREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

13.1. Prezenta Campanie poate înceta înainte de termen numai în cazuri temeinic justificate, precum în caz de forţă majoră definit conform Secţiunii 14, sau al imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

13.2. Încetarea Campaniei înainte de termen va fi făcută publică, prin aceleaşi modalităţi în care a fost făcut public si prezentul Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 14. SESIZĂRI ŞI LITIGII

14.1. În vederea soluționării sesizărilor de orice natură, participanții la Campanie pot adresa Organizatorului, în termen de maxim 15 zile calendaristice de la închiderea Campaniei, o solicitare telefonică, la numărul de infoline 0800.863.785 (linie telefonică gratuită) sau o cerere scrisă prin e‐mail la adresa de e‐mail contact@ro.nestlé.com sau prin poștă la adresa sediului social menționat la punctul 1.1., cu indicarea numelui Campaniei.

14.2. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

SECŢIUNEA 15. FORŢĂ MAJORĂ

15.1. În scopul acestui Regulament Oficial, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a‐și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

15.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Dacă va invoca forță majoră, Organizatorul este obligat să comunice acest aspect Participanților în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră, prin mijloace de comunicare disponibile.

15.3. În înțelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forță majoră următoarele evenimente, dar fără a se limita la acestea: a) pierderea bazelor de date care conţin înscrierile în Campanie; b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor şi alocare a premiilor; c) tentative de fraudă a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace; d) orice reglementare care poate aparea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului Oficial şicare poate interzice sau modifica termenii acestuia.

Prezentul Regulament Oficial, împreună cu Anexele sale, a fost redactat de către Agenţie în numele Organizatorului cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, fiind autentificat de un notar public.

Organizator NESTLÉ ROMÂNIA S.R.L.
prin împuternicit SYSCOM DIGITAL

 

ACT ADIȚIONAL LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE NESTLÉ „BACK TO SCHOOL”
Autentificat prin încheierea de Autentificare nr. 1962 din data de 28.09.2018 de Biroul Individual Notarial Lazar Monica - Stefania, cu sediul în Bucureşti

Campania promoțională NESTLÉ „BACK TO SCHOOL” (“Campania”) este organizată și desfășurată de către NESTLÉ ROMÂNIA S.R.L. (denumită în continuare "Organizatorul" sau "Nestlé România"), cu sediul în București, Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod poștal 020339, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/10813/2010, Cod Unic de Înregistrare 8184502, în calitate de Organizator al Campaniei, în temeiul art. 1.5 din Regulamentul Oficial a decis modificarea Regulamentului Oficial autentificat sub nr. 1250 în data de 25.06.2019, de Biroul Individual Notarial Lazăr Monica Ștefania, în următoarele condiții:

A. Se modifică SECȚIUNEA 7. PREMIILE ȘI VALOAREA ACESTORA. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR, Art. 7.3.3. , iar articolul va avea următorul conținut: 7.3.3. Extragerile înscrierilor câştigătoare pentru premiile Campaniei se vor efectua de către Agenţia Digitală, utilizând un program computerizat specializat de extragere aleatorie, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea intervalului calendaristic al unei extrageri, în prezenţa unui notar public.

Prezentul Act Adițional face parte din RegulamentuI Campaniei, pe care îl completează în consecință, restul dispozițiilor acestuia rămânând neschimbate. Modificările prevăzute de prezentul Act Adițional vor fi aduse la cunoștință publicului conform dispozițiilor legale.
Prezentul Act Adițional a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, așa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002 și face parte integrantă din Regulamentul Oficial al Campaniei respectând întrutotul prevederile acestuia.
Prezentul Act Adițional a fost semnat și autentificat în prezența unui Notar Public într-un exemplar original și mai multe copii duplicat.

Organizator
NESTLÉ ROMANIA S.R.L. prin imputernicit
Syscom Digital S.R.L.

PRODUSE PARTICIPANTE

  • Cini Minis
  • Cookie Crisp
  • Nesquik
  • Chocapic
  • Honey Cheerios
  • Lion
  • Fitness
  • Corn Flakes
  • Musli bars

Ai o intrebare?