Cu cerealele Nestlé castigi in fiecare zi

Marile premii 5x

10 000 RON

Alte premii:

50x 1000 RON
500x 100 RON

Afla daca ai castigat!

Mecanismul promotiei

Cumpara

orice punga din gama
de cereale Nestlé

(cu sau fara eticheta promotionala)
si pastreaza bonul fiscal

Inscrie

numarul bonului fiscal aici
si afla daca ai castigat instant:
100 RON sau 1000 RON!

La finalul campaniei promotionale,

fiecare numar de bon fiscal inscris va participa la extragerea marilor premii:
5 x 10 000 RON!

Perioada campaniei: 1 septembrie 2017 - 20 octombrie 2017

Nu uita sa pastrezi fiecare bon fiscal inscris! Organizatorul campaniei promotionale si administratorul datelor personale furnizate de catre participantii campaniei promotionale este Nestlé România S.R.L înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti cu numărul J40/10813/2010, CUI 8184502.
Campania promotionala se adreseaza doar persoanelor fizice cu resedinta in Romania, cu varsta mai mare de 18 ani (impliniti pana la data inceperii campaniei promotionale).
Datele cu caracter personal sunt colectate in vederea desfasurarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorului promotiei si de catre agentie; respectiv, in cazul in care participantii isi dau acordul in mod expres, pentru comunicari publicitare ulterioare.
Participantii la promotie vor avea dreptul de a accesa si corecta datele personale furnizate.
*Lista produselor participante la promotie poate fi gasita in sectiunea "Produse participante".

Participa

?
Toate campurile sunt obligatorii
register.question.mark.q5

Regulamentul campaniei

S-a solicitat autentificarea prezentului inscris

ACT ADITIONAL 4 la
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
"Cu cerealele Nestle castigi in fiecare zi"
Campania promotionala pentru consumatori
Perioada campaniei: 01 septembrie - 09 decembrie 2017

Nestlé Romania S.R.L., sediul social in Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, România, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti sub nr. J40/10813/2010, CUI 8184502 Tel. 021/204 40 00, inregistrata la A.N.S.P.D.C.P., in baza notificarii nr. 2168 (denumita in continuare “Organizator” sau “Nestlé Romania”), in temeiul sectiunii 1 a Regulamentului Oficial autentificat sub numarul 3835 / 02.08.2017 la sediul Biroului Notarului Public Marinca Alexandra Magdalena, astfel cum acesta a fost modificat si completat, modifica Regulamentul Oficial dupa cum urmeaza:

La SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDITATE SI TRAGEREA LA SORTI, alineatul (2) se modifica dupa cum urmeaza:

(2) Premiile mari vor fi acordate prin tragere la sorti, tragere ce se va efectua in data de 16 Noiembrie 2017 la sediul Agentiei Grup Sapte situat in Bucuresti, Str. Helesteului nr. 5, sector 2, Romania. Tragerea la sorti va fi realizata electronic utilizand site-ul www.randomizer.org si se va efectua de catre o comisie alcatuita dintr-un membru al Organizatorului si / sau a unui membru al Agentiei si va fi asistata de un avocat sau de un notar.

La SECTIUNEA 9. ANUNTAREA CASTIGATORILOR LOTERIEI SI PRIMIREA PREMIILOR, alineatele (1), (2) si (9) se modifica dupa cum urmeaza:

(1) Pana la validarea finala, cel extras castigator pentru Marele Premiu in valoare individuala de 10,000 RON, va fi considerat „potential castigator”. Potentialul castigator va fi contactat telefonic de catre reprezetantii Agentiei in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la extragere si i se va solicita ca in termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la contactarea telefonica sa se prezinte cu bonul fiscal impreuna cu un act de identitate, la adresa ce i se va comunica telefonic, pentru a-si valida premiul si a se incheia procesul verbal. Exceptie fac participantii care au castigat un premiu zilnic si care au trimis deja bonul fiscal in etapa validarii pentru premiul zilnic respectiv, bonul fiind deja in posesia reprezentantilor Organizatorului / Agentiei.

(2) In cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat in termenul mentionat mai sus (2 apeluri pe zi la ore diferite, in intervalul orar 9:00 – 20:00), din motive independente de reprezentantii Agentiei, si/sau nu se prezinta in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la contactarea sa cele solicitate mai sus, acesta va fi invalidat urmand a se apela la o rezerva desemnata prin tragerea la sorti.

(9) Organizatorul se obliga sa faca publice numele castigatorilor tragerii la sorti cat si premiile acordate pe website-ul www.Nestlé-cereals-lottery.com cat si la pagina de Facebook, www.facebook.com/CerealeNestlé Romania, in sectiunea Notes, unde va publica lista cu aceste date/ castigatorii, pana cel tarziu la data de 15 decembrie 2017. In cazul in care oricare dintre premii nu poate fi atribuit unuia dintre potentialii castigatori extrasi prin tragere la sorti in data de 16 noiembrie 2017 si este necesar a se apela la rezerve sau a se organiza o noua extragere, numele castigatorului respectivului premiu va fi facut public dupa validarea castigului.

Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial rămân neschimbate.
ACT ADITIONAL 3
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Cu cerealele Nestlé castigi in fiecare zi”
Campania promotionala pentru consumatori
Perioada initiala a campaniei: 01 Septembrie - 20 Octombrie 2017

Nestlé Romania S.R.L., sediul social in Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, România, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti sub nr. J40/10813/2010, CUI 8184502 Tel. 021/204 40 00, inregistrata la A.N.S.P.D.C.P., in baza notificarii nr. 2168 (denumita in continuare “Organizator” sau “Nestlé Romania”), temeiul sectiunii 1 a Regulamentului Oficial autentificat sub numarul 3835 / 02.08.2017 la sediul Biroului Notarului Public Marinca Alexandra Magdalena si completat cu Actul Aditional nr.1 autentificat sub numarul 4671 / 13.09.2017 cat si modificat Actul Aditional nr.2 autentificat sub numarul 5116 / 05.10.2017 ambele acte aditionale la sediul Biroului Notarului Public Danacica Mihaela Daniela, toate trei din Bucuresti, Bd. Ion Mihalache nr. 227, sector 1, modifica Regulamentul Oficial dupa cum urmeaza:
Se prelungeste durata campaniei promotionale pana pe data de 9 decembrie 2017, conform distinctiilor facute mai jos.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

devine:

(1) Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in magazinele care comercializeaza produsele Nestlé mentionate la sectiunea 5 din prezentul regulament, denumite in continuare „Magazin Participant” in perioada campaniei: 01 septembrie - 09 decembrie 2017, pe durata de functionare a fiecarui magazin in conditiile respectarii prevederilor prezentului Regulament.

(2) In situatia in care pe durata de desfasurare a campaniei Organizatorul decide sa extinda / reduca numarul de magazine si / sau sa modifice numarul de premii sau sa prelungeasca durata campaniei aceasta se va face prin intocmirea unui act aditional, care va fi comunicat in mod corespunzator catre public intocmai ca si Regulamentul Campaniei.

La SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE SI VALIDAREA CASTIGATORILOR, alin. (1), lit. B. se introduce pct. ii., referitor la tipurile si valoarea premiilor care se ofera zilnic in perioada 21 Octombrie - 09 Decembrie 2017. Alin. (1) al Sectiunii 6 devine:

(1) Participantii la prezenta Campanie trebuie: a. sa achizitioneze, in perioada Campaniei cel putin o punga de cereale Nestlé din cele mentionate la sectiunea 5 din prezentul Regulament; b. sa se inscrie pe website www.Nestlé-cereals-lottery.com, cu datele mentionate la punctul (2) de mai jos si astfel pot castiga zilnic premii pe loc in baza unui mesaj automat transmis participantului pe website-ul campaniei cat si prin tragere la sorti astfel: i. In perioada 01 Septembrie - 20 Octombrie 2017 se vor oferi 1. Premii pe loc, zilnic: 10 premii in valoare individuala de 100 RON (TVA inclus) si 1 premiu in valoare de 1000 RON (TVA inclus); 2. Premii prin tragere la sorti: 5 (cinci) premii in valoare individuala de 10,000 RON (TVA inclus) din toate bonurile inscrise in perioada 01 Septembrie ora 00:00:00 - 20 Octombrie 2017 ora 23:59:59 (castigator sau nu al unui premiu zilnic) cu datele mentionate la punctul 6.2 de mai jos, ii. In perioada 21 Octombrie - 09 Decembrie 2017 se vor oferi zilnic: 1 premiu in valoare individuala de 100 RON (TVA inclus) c. sa pastreze bonul fiscal / factura fiscala atestand achizitia produsului Nestlé in perioada promotiei conform celor mentionate mai sus pana la sfarsitul campaniei promotionale d. la finalul campaniei promotionale fiecare bon inscris (castigator sau nu al unui premiu zilnic) cu datele mentionate la punctul (2) de mai jos, va participa la tragerea la sorti a marilor premii: 5 (cinci) premii in valoare individuala de 10,000 RON (TVA inclus)

Toate celelalte prevederi ale sectiunii 6 raman neschimbate

La SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE se introduc prevederi referitoare la valoarea si numarul premiilor totale, conform suplimentarii realizate prin prezentul Act Aditional. Sectiunea 7 devine:

(1) Premiile oferite in cadrul acestei Campanii sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Premii Tip premiu Cantitate buc Valoare unitara Valoare cu TVA Impozit
100 lei virament bancar 550 100 RON 55,000.00 RON -
1,000 lei virament bancar 50 1,000.00 RON 50,000.00 RON 3,809.524 RON
10,000 lei Tragere la sorti 5 10,000.00 RON 50,000.00 RON 8,952.381 RON
Valoare totala premii 155,000.00 RON 12,761.905 RON

(2) In cadrul acestei campanii promotionale se vor oferi 605 de premii in valoare totala de 155,000.00 RON
Pentru premiiIe acordate se va plati un impozit in valoare totala de 12,761.905 RON conform tabelului de la paragraful 7.1. Acest impozit se va retine la sursa (adica va fi platit de catre Organizator) potrivit prevederilor Titlului III din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal.

(3) Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (inclusiv costul de consultare a regulamentului prin intermediul mai multor canale: posta, curier, telefon, internet; trimiterea formularului si a bonului fiscal prin posta sau curier precum si costul de achizitionare a produselor Nestlé participante la Campanie).

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a suplimenta numarul premiilor oferite in cadrul Campaniei prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, acesta urmand a fi comunicat publicului in mod corespunzator

SECTIUNEA 8., referitoare la conditii de validitate si modalitate de alocare a marilor premii, prin tragere la sorti pentru marile premii, nu se modifica.

Organizator,
Societatea Nestlé România S.R.L.
prin Societatea Grup Sapte S.R.L.
ACT ADITIONAL 2 la
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Cu cerealele Nestle castigi in fiecare zi”
Campania promotionala pentru consumatori
Perioada campaniei: 01 Septembrie - 20 Octombrie 2017

Nestlé Romania S.R.L., sediul social in Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, România, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti sub nr. J40/10813/2010, CUI 8184502 Tel. 021/204 40 00, inregistrata la A.N.S.P.D.C.P., in baza notificarii nr. 2168 (denumita in continuare “Organizator” sau “Nestlé Romania”), temeiul sectiunii 1 a Regulamentului Oficial autentificat sub numarul 3835 / 02.08.2017 la sediul Biroului Notarului Public Marinca Alexandra Magdalena si completat cu Actul Aditional nr.1 autentificat sub numarul 4671 / 13.09.2017 la sediul Biroului Notarului Public Danacica Mihaela Daniela din Bucuresti, Bd. Ion Mihalache nr.227, sector 1, modifica Regulamentul Oficial dupa cum urmeaza:

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

devine:

(3) Dupa bifarea casutei si completarea datelor cu caracter personal cat si bifarea casutei „Nu sunt robot”, participantii trebuie sa apese pe tab-ul „OK”

(4) Dupa apasarea tab-ului „OK” participantul va primi un mesaj INSTANT automat in functie de care va afla daca a castigat sau nu un premiu in valoare individuala de 100 RON (TVA inclus) sau 1,000 RON (TVA inclus). Mesajele automate pe care participantii le vor primi (in functie daca au castigat sau nu) sunt: 1. Cei care au participat si nu au castigat nici un premiu
„Iti multumim pentru participare! Ne pare rau, nu ai castigat de data aceasta. Numarul bonului tau fiscal va fi introdus automat in extragerea finala a marilor premii: 5x10 000 RON. Nu uita sa pastrezi bonul fiscal! Inregistreaza un alt numar de bon fiscal pentru a participa din nou la campania noastra”
2. Cei care au participat si au castigat premii zilnice in valoare individuala de 1,000 RON sau 100 RON
„Felicitari! Ai castigat: 100 RON/ 1000 RON. Poti gasi formularul castigatorilor in sectiunea "Regulamentul campaniei". Completeaza formularul cu datele tale personale, semneaza formularul si, impreuna cu bonul fiscal in format original folosit pentru inscrierea in campania promotionala, trimite, prin posta sau curierat, la adresa Agentiei in maximum 5 zile lucratoare din momentul in care ai fost anuntat ca esti castigator. Vei primi mai multe detalii intr-un mesaj transmis pe adresa de email furnizata.”
De asemenea, cei care au participat si au castigat premii zilnice in valoare individuala de 1,000 RON sau 100 RON vor primi la adresa de mail furnizata in formularul de inscriere un email avand urmatorul continut:
„Felicitari! Esti castigatorul unui premiu de 100 RON/ 1,000 RON. Inceperea procedurii de verificare si de incasare a premiului este conditionata de trimiterea formularului corect completat si semnat de catre castigator (formularul este disponibil in sectiunea Regulamentul campaniei), impreuna cu bonul fiscal in original care confirma achizitionarea unuia sau mai multor produse participante la campania promotionala si care a fost declarat drept castigator, in termen de 5 zile lucratoare de la momentul primirii mesajului castigator, printr-o scrisoare recomandata sau prin curierat la adresa agentiei Grup Sapte S.R.L., Strada Helesteului, nr 5, Sector 1, Cod postal 011987, Bucuresti, Romania.
Conform Regulamentului Oficial, persoanele participante la campania promotionala trebuie sa fie persoane fizice cu resedinta in Romania, cu varsta mai mare de 18 ani (impliniti pana la data inceperii campaniei promotionale) si sa achizitioneze unul sau mai multe produse participante la promotie, incluse in Regulamentul oficial al promotiei.
Nu uita sa pastrezi bonul fiscal pentru a demonstra achizitia produselor promotionale pana la finalul procedurii de verificare a castigatorilor. Detalii despre regulamentul campaniei sunt disponibile in sectiunea "Regulamentul campaniei". Acest mesaj este valabil numai pentru castigatorii campaniei promotionale "Cu cerealele Nestlé castigi in fiecare zi". Daca nu esti persoana careia ar fi trebuit sa i se trimita acest mesaj, te rugam sa il ignori. Acesta este un mesaj generat automat. Te rugam sa nu raspunzi la acest mesaj.”

Toate celelalte prevederi ale Sectiunii 6 raman neschimbate.

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA CASTIGATORILOR LOTERIEI SI PRIMIREA PREMIILOR

devine:

(1) Pana la validarea finala, cel extras castigator pentru Marele Premiu in valoare individuala de 10,000 RON, va fi considerat „potential castigator”. Potentialul castigator va fi contactat telefonic de catre reprezetantii Agentiei in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la extragere si i se va solicita ca in termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la contactarea telefonica sa se prezinte cu bonul fiscal impreuna cu un act de identitate, la adresa ce i se va comunica telefonic, pentru a-si valida premiul si a se incheia procesul verbal. Exceptie fac participantii care au castigat un premiu zilnic si care au trimis deja bonul fiscal in etapa validarii pentru premiul zilnic respectiv, bonul fiind deja in posesia reprezentantilor Organizatorului / Agentiei.

Toate celelalte prevederi ale Sectiunii 9 raman neschimbate.

Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial rămân neschimbate.

Organizator,
Societatea Nestlé România S.R.L.
prin Societatea Grup Sapte S.R.L.
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Cu cerealele Nestlé castigi in fiecare zi”
Campania promotionala pentru consumatori
Perioada campaniei: 01 Septembrie - 20 Octombrie 2017

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

(1) Campania promotionala “Cu cerealele Nestlé castigi in fiecare zi” denumita in continuare “Campania” este organizata de societatea Nestlé Romania S.R.L., sediul social in Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/10813/2010, CUI 8184502 Tel. 021/204 40 00, inregistrata la A.N.S.P.D.C.P., in baza notificarii nr. 2168 (denumita in continuare “Organizator” sau “Nestlé Romania”).
(2) Campania se deruleaza prin intermediul agentiei Grup Sapte S.R.L., societate comerciala cu sediul in Romania, Strada Ceahlau, nr. 11, Cluj Napoca inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J12/1508/1999, C.U.I. R11389389 (denumita in continuare „Agentia”), inregistrata la la A.N.S.P.D.C.P., in baza notificarii nr. 4982
(3) Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

(1) Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

(1) Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in magazinele care comercializeaza produsele Nestlé mentionate la sectiunea 5 din prezentul regulament, denumite in continuare „Magazin Participant” in perioada campaniei: 01 septembrie - 20 octombrie 2017, pe durata de functionare a fiecarui magazin in conditiile respectarii prevederilor prezentului Regulament.
(2) In situatia in care pe durata de desfasurare a campaniei Organizatorul decide sa extinda / reduca numarul de magazine si / sau sa modifice numarul de premii sau sa prelungeasca durata campaniei aceasta se va face prin intocmirea unui act aditional, care va fi comunicat in mod corespunzator catre public intocmai ca si Regulamentul Campaniei.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani la data inceperii campaniei promotionale.
(2) Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane: - anga­jatii companiei Nestlé Romania S.R.L., ai Agentiei si ai distribuitorilor acesteia; - angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei, - rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie; (3) Participarea la aceasta Campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

(1) Produsele participante la prezenta Campanie sunt pungile de cereale din gamele Nestlé urmatoare:
Cereale de mic dejun Nestlé 1. Cheerios Oats 400 g 2. Cheerios Oats Cinnamon 400 g 3. Cheerios Oats Cranberry 350 g 4. Chocapic 250 g 5. Chocapic 500 g 6. Cini Minis 250 g 7. Cini Minis 500 g 8. Cookie Crisp 500 g 9. Cookie Crisp Brownie 500 g 10. Corn Flakes 250 g 11. Corn Flakes 500 g 12. Corn Flakes Choco 450 g 13.Corn Flakes Miere si arahide 250 g 14. Corn Flakes Miere si arahide 450 g 15. Fitness Chocolate 425 g 16. Fitness Fruits 225 g 17. Fitness Fruits 425 g 18. Fitness Natural 225 g 19. Fitness Natural 425 g 20. Fitness Yoghurt 425 g 21. Honey Cheerios 250 g 22. Honey Cheerios 500 g 23. Lion 250 g 24. Lion 500 g 25. Nesquik 250 g 26. Nesquik 500 g 27. Nesquik Alphabet 460 g 28. Nesquik Duo 225 g 29. Nesquik Duo 460 g 30. Strawberry Minis 250 g 31. Strawberry Minis 500 g (2) Doar unele produse participante la promotie vor fi marcate cu etichete promotionale, care sa semnalizeze prezenta promotie, insa toate pungile de cereale pot participa, cu conditia ca ele sa fie achizitionate in perioada promotiei 01.09.2017-20.10.2017. Produsele cu eticheta promotionala vor fi: Nesquik 500 g, Honey Cheerios 500 g, Cookie Crisp 500 g, Cini Minis 500g, Chocapic 500g, Lion 500 g, Fitness Original 425 g, cu un numar total de 550.000 de etichete.
(3) Dupa data incheierii campaniei promotionale, in conformitate cu Art. 2, produsele participante, descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale, cu exceptia situatiei in care organizatorul decide prelungirea campaniei, fapt care va fi anuntat in mod public printr-un act aditional, in conformitate cu sectiunea 3, aliniatul 2

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

(1) Participantii la prezenta Campanie trebuie: a. sa achizitioneze, in perioada Campaniei cel putin o punga de cereale Nestlé din cele mentionate la sectiunea 5 din prezentul Regulament; b. sa se inscrie pe website www.Nestlé-cereals-lottery.com, cu datele mentionate la punctul (2) de mai jos si astfel pot castiga zilnic unul dintre cele 11 premii pe loc in baza unui mesaj automat transmis participantului pe website-ul campaniei. Premiile zilnice oferite sunt: 10 premii in valoare individuala de 100 RON (TVA inclus) si 1 premiu in valoare de 1000 RON (TVA inclus); c. sa pastreze bonul fiscal / factura fiscala atestand achizitia produsului Nestlé in perioada promotiei conform celor mentionate mai sus pana la sfarsitul campaniei promotionale d. la finalul campaniei promotionale fiecare bon inscris (castigator sau nu al unui premiu zilnic) cu datele mentionate la punctul (2) de mai jos, va participa la tragerea la sorti a marilor premii: 5 (cinci) premii in valoare individuala de 10,000 RON (TVA inclus) (2) Pentru inscrierea pe website www.Nestlé-cereals-lottery.com participantii trebuie sa furnizeze urmatoarele date / sa completeze urmatoarele campuri*: a. Numele si prenumele b. Numarul de telefon c. Adresa de e-mail / sa introduca inca o data adresa de e-mail d. Numarul bonului fiscal e. Data bonului fiscal f. Numele unitatii comerciale de unde a achizitionat produsul/produsele Nestlé participante * Toate campurile sunt obligatorii g. Sa bifezeze tab-ul „Am citit sectiunea Termeni si conditii” prin care isi da sau nu consimtamantul expres pentru colectarea de date cu caracter personal prin bifarea casutei "Am citit si sunt de acord cu disclaimer-ul de mai jos referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru scopuri publicitare" de pe formularul de participare, ca datele sale sa fie colectate doar dupa citirea disclaimer-ului urmator ce se se afla pe formularul de participare unde se completeaza datele cu caracter personal: “Legislatia in vigoare, precum si etica noastra in afaceri impn ca orice comunicare ulterioara sa se faca cu acordul dumneavoastra. Societatea Nestlé Romania S.R.L., inregistrat la ANSPDCP in baza notificarii nr.2168, prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra prin acest formular prin intermediul agentiilor desemnate in acest sens. Datele dumneavoastra vor fi utilizate pe viitor in scopul efectuarii operatiunilor de reclama, marketing si publicitate si nu vor fi dezvaluite tertelor parti.
Pe viitor, datele culese in acest formular ne permit sa va tinem la curent cu activitatea npastra si va aduc posibilitatea de a participa in promotiile si programele de loialitate pe care Nestlé Romania S.R.L.le organizeaza exclusiv pentru consumatorii sai.
Conform Legii nr.677/2001 beneficiati de dreptul de acces si interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Puteti sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Nestlé Romania S.R.L.,Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, Bucuresti, Romania, catre Serviciul Consumatorului sau la Infoline 08008 637 853 (linie telefonica gratuita accesibila din orice retea nationala fixa si mobila), de luni pana vineri, intre orele 09h00-18h00, cu exceptia sarbatorilor legale. De asemenea, va este cunoscut dreptul de a va adresa justitiei.”

Pentru evitarea oricarui dubiu, acordul mai sus mentionat priveste strict prelucrarea, colectarea si stocarea datelor pentru scopuri publicitare; societatea Nestlé Romania S.R.L. procedeaza la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul derularii prezentei campanii si atribuirii premiilor in mod corespunzator, iar in cazul in care participantii nu furnizeaza acordul lor expres si neechivoc cu privire la comunicari ulterioare, datele colectate in scopul campaniei vor fi eliminate din baza de date a Nestlé Romania.
(3) Dupa bifarea casutei si completarea datelor cu caracter personal, participantii trebuie sa apese pe tab-ul „Razuieste spicele de grau de mai jos si afla daca ai castigat”
(4) Dupa apasarea tab-ului „Razuieste spicele de grau de mai jos si afla daca ai castigat” participantul va primi un mesaj automat in functie de care va afla daca a castigat sau nu un premiu in valoare individuala de 100 RON (TVA inclus) sau 1,000 RON (TVA inclus). Mesajele automate pe care participantii le vor primi (in functie daca au castigat sau nu) sunt: A. Cei care au participat si nu au castigat nici un premiu „Iti multumim pentru participare! Ne pare rau, nu ai castigat de data aceasta. Numarul bonului tau fiscal va fi introdus automat in extragerea finala a marilor premii: 5x10 000 RON. Nu uita sa pastrezi bonul fiscal! Inregistreaza un alt numar de bon fiscal pentru a participa din nou la campania noastra” B. Cei care au participat si au castigat premii zilnice in valoare individuala de 1,000 RON sau 100 RON „Felicitari! Ai castigat: 100 RON/ 1000 RON. Poti gasi formularul castigatorilor in sectiunea "Regulamentul campaniei". Completeaza formularul cu datele tale personale, semneaza formularul si, impreuna cu bonul fiscal in format original folosit pentru inscrierea in campania promotionala, trimite, prin posta sau curierat, la adresa Agentiei in maximum 5 zile lucratoare din momentul in care ai fost anuntat ca esti castigator. Vei primi mai multe detalii intr-un mesaj transmis pe adresa de email furnizata.”
De asemenea, cei care au participat si au castigat premii zilnice in valoare individuala de 1,000 RON sau 100 RON vor primi la adresa de mail furnizata in formularul de inscriere un email avand urmatorul continut:
„Felicitari ! Esti castigatorul unui premiu de 100 RON/ 1,000 RON. Inceperea procedurii de verificare si de incasare a premiului este conditionata de trimiterea formularului corect completat si semnat de catre castigator (formularul este disponibil in sectiunea Regulamentul campaniei), impreuna cu bonul fiscal in original care confirma achizitionarea unuia sau mai multor produse participante la campania promotionala si care a fost declarat drept castigator, in termen de 5 zile lucratoare de la momentul primirii mesajului castigator, printr-o scrisoare recomandata sau prin  curierat la adresa agentiei Grup Sapte S.R.L., Strada Helesteului, nr 5, Sector 1, Cod postal 011987, Bucuresti, Romania.
Conform Regulamentului Oficial, persoanele participante la campania promotionala trebuie sa fie persoane fizice cu resedinta in Romania, cu varsta mai mare de 18 ani (impliniti pana la data inceperii campaniei promotionale) si sa achizitioneze unul sau mai multe produse participante la promotie, incluse in Regulamentul oficial al promotiei.
Nu uita sa pastrezi bonul fiscal pentru a demonstra achizitia produselor promotionale pana la finalul procedurii de verificare a castigatorilor. Detalii despre regulamentul campaniei sunt disponibile in sectiunea "Regulamentul campaniei". Acest mesaj este valabil numai pentru castigatorii campaniei promotionale "Cu cerealele Nestlé castigi in fiecare zi". Daca nu esti persoana careia ar fi trebuit sa i se trimita acest mesaj, te rugam sa il ignori. Acesta este un mesaj generat automat. Te rugam sa nu raspunzi la acest mesaj.”
(5) Castigatorii sunt obligati sa trimita la adresa Agentiei in termen de 5 (cinci zile) lucratoare de la momentul primirii mesajului castigator, formularul de castigator impreuna cu bonul fiscal in original.
(6) Validarea termenului de 5 (cinci zile) pentru trimiterea formularului de castigator se va face tinand cont de data inscrisa pe plic (in cazul scrisorii recomandate) sau a awb-ului in cazul trimiterii prin curierat de la momentul expedieri, daca acest termen nu se respecta castigatorul va fi invalidat iar premiul va ramane in posesia Organizatorului
(7) Premiile zilnice se vor valida de catre reprezentantii Agentiei in baza formularului transmis de catre castigatori, formular care va mentiona in mod expres contul bancar unde poate fi virata suma reprezentand premiul castigat (100 RON/ 1000 RON ). In acest sens castigatorul accepta si declara in mod expres prin completarea datelor cu privire la contul bancar ca fie este titularul contului bacar respectiv sau aproba efectuarea viramentului in contul respectiv ( chiar daca nu este titular).
(8) Un bon fiscal poate fi inscris in promotie o singura data, iar un participant poate castiga doar o singura data pe zi, indiferent de premiu (100 RON sau 1000 RON), maxim 5 (cinci) premii zilnice (100 RON sau 1000 RON) pe intreaga perioada a campaniei si maxim un premiu mare in valoare de 10,000 RON
(9) Consumatorul poate cumpara produsele participante pe toata durata campaniei, pe toata durata de functionare a magazinelor,in perioada desfasurarii campaniei promotionale.

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

(1) Premiile oferite in cadrul acestei Campanii sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Premii Tip premiu Cantitate buc Valoare unitara Valoare cu TVA Impozit
100 lei virament bancar 500 100 RON 50,000.00 RON -
1,000 lei virament bancar 50 1,000.00 RON 50,000.00 RON 3,800 RON
10,000 lei Tragere la sorti 5 10,000.00 RON 50,000.00 RON 8,950 RON
Valoare totala premii 150,000.00RON 12,750.00 RON

(2) In cadrul acestei campanii promotionale se vor oferi 555 de premii in valoare totala de 150,000.00 RON
Pentru premiiIe acordate se va plati un impozit in valoare totala de 12,750.00 RON conform tabelului de la paragraful 7.1. Acest impozit se va retine la sursa (adica va fi platit de catre Organizator) potrivit prevederilor Titlului III din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal.
(3) Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (inclusiv costul de consultare a regulamentului prin intermediul mai multor canale: posta, curier, telefon, internet; trimiterea formularului si a bonului fiscal prin posta sau curier precum si costul de achizitionare a produselor Nestlé participante la Campanie).
(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a suplimenta numarul premiilor oferite in cadrul Campaniei prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, acesta urmand a fi comunicat publicului in mod corespunzator. SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDITATE SI TRAGEREA LA SORTI

(1) Pentru Marile premii in valoare individuala de 10,000 RON, pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent, in mod obligatoriu si fara echivoc, urmatoarele conditii: - sa aiba dreptul de participare conform sectiunii 4; - sa achizitioneze cel putin un produs Nestlé din categoriile participante conform sectiunii 5; - Sa se inscrie pe website www.Nestlé-cereals-lottery.com si sa poata dovedi achizitionarea produselor participante la Campanie, pe acelasi bon fiscal/aceeasi factura fiscala, in conditiile descrise la Sectiunea 6 de mai sus. - Sa completeze integral formularul de inscriere de pe website www.Nestlé-cereals-lottery.com - Bonul fiscal/Factura fiscala care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie trebuie sa fie emis in perioada 01 Septembrie - 20 Octombrie 2017. (2) Premiile mari ce vor fi acordate prin tragere la sorti, trageri ce se vor efectua in data de 01 Noiembrie 2017 la sediul Agentiei Grup Sapte situat in Bucuresti, Str. Helesteului nr. 5, sector 2, Romania. Tragerea la sorti va fi realizata electronic utilizand site-ul www.randomizer.org si se va efectua de catre o comisie alcatuita dintr-un membru al Organizatorului si / sau a unui membru al Agentiei si va fi asistata de un avocat sau de un notar.
(3) Comisia de extragere va nominaliza, un membru care va efectua extragerea, extragere ce se va efectua din toate inscrierile valide pe toata durata campaniei promotionale.
(4) Tragerea la sorti se va efectua electronic. Comisia de extragere va nominaliza, un membru care va efectua extragerea, extragere ce se va efectua astfel: - Intai se vor extrage cei 5 castigatori, apoi - se vor extrage cate 5 (cinci) rezerve, care vor fi utilizate numai in cazul in care castigatorul/ castigatorii extras/i nu indeplinesc conditiile de validitate prevazute in prezentul Regulament. (5) Dupa extragere, comisia va verifica indeplinirea conditiilor de eligibilitate, in sensul verificarii completarii integrale si corecte a datelor solicitate.
(6) In cadrul acestei promotii pentru premiile acordate prin tragere la sorti, o persoana nu poate castiga mai mult de un premiu, indiferent de numarul inregistrarilor valide pe numele sau, care au fost extrase si validate.
(7) In cazul in care nici cel care a fost extras castigator initial si nici cele 5 (cinci) rezerve nu intrunesc conditiile de validitate, se va organiza o noua extragere, urmand aceeasi procedura detaliata mai sus. In situatia in care dupa diferitele extrageri, toate inscrierile au fost epuizate, premiul nu va mai fi acordat si ramane in posesia Organizatorului.
(8) Participantilor la campania promotionala nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei promotionale (costul de achizitionare a produselor Nestlé participante la promotie si curierat/ posta pentru transmiterea formularului de castigator si a bonului fiscal in original).

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA CASTIGATORILOR LOTERIEI SI PRIMIREA PREMIILOR

(1) Pana la validarea finala, cel extras castigator pentru Marele Premiu in valoare individuala de 10,000 RON, va fi considerat „potential castigator”. Potentialul castigator va fi cotactat telefonic de catre reprezetantii Agentiei in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la extragere si i se va solicita ca in termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la contactarea telefonica sa se prezinte cu bonul fiscal impreuna cu un act de identitate , la adresa ce i se va comunica telefonic, pentru a-si valida premiul si a se incheia procesul verbal.
(2) In cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat in termenul mentionat mai sus (minim 2 apeluri pe zi la ore diferite, in intervalul orar 9:00 – 20:00), din motive independente de reprezentantii Agentiei, si/sau nu sa se prezinte in termen de 3 (trei) zile calendaristice de la contactarea sa cele solicitate mai sus, acesta va fi invalidat urmand a se apela la o rezerva desemnata prin tragerea la sorti.
(3) Rezervele vor trebui sa indeplineasca aceleasi conditii de validare, asa cum reiese din prezentul Regulament.
(4) Inmanarea premiului se va face pe baza si sub conditia prezentarii in original a unui act de identitate. .
(5) Fiecare premiu inclusiv cele zilnice si marile premii vor fi acordate catre castigatori prin virament bancar
(6) In cazul in care un castigator nu are cont bancar si nu doreste sa isi deschida unul, are posibilitatea de a furniza Organizatorului sau Agentiei un alt cont bancar cu mentiunea ca va trebui sa trimita Organizatorului / Agentiei acordul in scris de virare a premiului in alt cont la care el nu este titular si ca imputerniceste pe alt titular de cont sa primeasca premiul
(7) Imediat dupa inmanarea premiului, prin semnarea de catre castigator a procesului – verbal de predare primire, Organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament in ceea ce priveste acordarea premiului, de asemenea organizatorul nu isi va asuma fata de castigator raspunderea cu privirea la orice eventuale probleme/ intarzieri care pot fi generate de deschiderea sau furnizarea de informatii legate contul bancar in care urmeaza sa fie virata suma reprezentand premiul castigat
(8) In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui, incluzand semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul si de participarea persoanei respective la aceasta
(9) Organizatorul se obliga sa faca publice numele castigatorul tragerii la sorti cat si premiul acordat pe website-ul www.Nestlé-cereals-lottery.com cat si la pagina de Facebook, www.facebook.com/CerealeNestléRomania, in sectiunea Notes unde va publica lista cu aceste date/ castigatorii, pana cel tarziu la data de 15 noiembrie 2017.

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

(1) Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in calitate de operator date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2168.
(2) Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care si-au dat acordul explicit si neechivoc, conform prevederilor Sectiunii relevante de mai sus. Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, Bucuresti, Romania, in atentia Serviciul Consumatorului, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
(3) Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar in cazul castigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa in Ordinul 2017/2005 publicat in Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
(5) Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre societatea Nestlé Romania SRL, cu sediul pe Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, Bucuresti, Romania, in atentia Serviciul Consumatorului.
(6) Urmatoarele date vor fi colectate a. de la toti participantii: nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, nr. Bon, data bon, denumire magazin, b. de la castigatorii marilor premii cat si de la cei ai premiilor zilnice: numarul de cont bancar, banca, numele titularului de cont si CNP-ul, copie dupa bonul fiscal/factura fiscala impreuna cu formularul de inscriere semnat si datat. (7) Premiile vor fi livrate / inmanate castigatorilor prin virament bancar
(8) Organizatorul le poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele si prenumele lor. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.
(9) Conform dispozitiilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, cu modificarile si completarile ulterioare. respectiv art 42, Organizatorul va face publice numele castigatorilor si castigurile acordate.

SECTIUNEA 11. ERORI FACTURI FISCALE/BONURI FISCALE NECORESPUNZATOARE

(1) Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru bonurile/ facturile fiscale necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate, ilizibile) sau care nu se supun conditiilor prezentului Regulament Oficial si nici nu va acorda/inmana premiile pe baza unor astfel bonuri/ facturi fiscale. De asemenea, Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru nicio cauza libera de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la aceasta Campanie.

SECTIUNEA 12. RESPONSABILITATE

(1) Organizatorul Campaniei va acorda premiul doar acelui castigator care a luat parte la Campanie, cu respectarea fidela a prevederilor prezentului Regulament Oficial.
(2) Organizatorul si celelalte entitati implicate in Campanie nu isi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nici o forma in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.
(3) Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in aceasta Campanie, cu exceptia produselor puse pe piata de catre Organizator, pentru care este raspunzator conform legii. Producatorul fiecarui produs sau serviciu oferit ca premiu in cadrul acestei Campanii va remedia orice defect in termenii si conditiile stipulate in certificatele de garantie/conformitate.
(4) Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, vor fi anuntate public de Organizator,
(5) Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii.
(6) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal/aceeasi factura fiscala; in acest caz va fi validat castigator primul Participant care face dovada bonului/facturii fiscale in original continand unul sau mai multe produse participante cumparate, conform Regulamentului Oficial.
(7) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
(8) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea respectivului Participant din Campanie.

SECTIUNEA 13. TAXE SI IMPOZITE

(1) In cazul premiilor cu o valoare mai mare de 600 de lei, organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori prin primirea Premiilor Campaniei, in conformitate cu dispozitiile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
(2) Organizatorul va depune declaratii de venit la autoritatea fiscala competenta pentru veniturile din acest regulament. Orice alte declaratii de venit si cheltuieli ce deriva din castigarea Premiilor cad in sarcina exclusiva a castigatorului.
(3) Organizatorul nu va avea nici o raspundere fata de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta Campanie.

SECTIUNEA 14. INCETAREA CAMPANIEI

(1) Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
* Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca, total sau partial obligatiile, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, daca acesta este confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
(2) Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 15. LITIGII

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania
(2) Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: societatea Nestlé Romania S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, Romania, in atentia Serviciul Consumatorului, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii listei castigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL

(1) Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. (1) Datele cu caracter personal sunt colectate in vederea desfasurarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorului promotiei si de catre agentie; respectiv, in cazul in care participantii isi dau acordul in mod expres, pentru comunicari publicitare ulterioare. Regulamentul de participare/desfasurare al Campaniei este disponibil prin afisare pe website-ul www.Nestlé-cereals-lottery.com .Regulamentul poate fi solicitat printr-o cerere scrisa si datata catre societatea Nestlé Romania S.R.L., pe adresa: Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, Romania sau printr-o solicitare pe mail la adresa: contact@ro.Nestlé.com.
(2) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari.
Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007

Organizator,
Societatea Nestlé Romania S.R.L.
prin Societatea Grup Sapte S.R.L.

products.title

Castigatori

Castigator Localitate Premiu
NITU MARIUSTARGU NEAMT100 RON
DOBOS ANTONEL DANIELBACAU100 RON
LAMBRACHE ANITA DOINAPLOIESTI100 RON
HORHOGEA ALINA RALUCAARAD100 RON
LESTYAN EMANUEL ANDREINADLAC100 RON
TEODORESCU ANCA DORINALUNA DE SUS100 RON
AILENEI LUCICATARGU JIU100 RON
MILASAN TEODORA RADAGHERLA100 RON
GEORGESCU NICOLETAPLOIESTI100 RON
ROSU DRAGOMIR MIHAIBREAZA100 RON
CRACIUN BOGDANBUCURESTI100 RON
SABOU SERGIUZALAU100 RON
DIACONU ANTONINA RALUCABEZDIAD100 RON
CRACIUN ANNE LORENABUCURESTI100 RON
CRISTEA DANUTTIMISOARA100 RON
GOIA CATALINDEVA100 RON
CEAUS LOREDANACOMUNA BUDESTI100 RON
CEAUS LOREDANACOMUNA BUDESTI100 RON
RADU DANA-NICOLETABUCURESTI100 RON
IONESCU ANCA MIHAELATARGOVISTE100 RON
SAROSI IRINAIASI100 RON
GEAMBASU RAZVAN ALEXANDRUPITESTI100 RON
COCIOBANU OANARAMNICU SARAT100 RON
POP EMILIA MONICASIGHETU MARMATIEI100 RON
GRIGORESCU ANCA IOANACAMPULUNG MUSCEL100 RON
ERDEY ROLANDZALAU100 RON
DRAGOMIRESCU SIMONA ELENABACAU100 RON
DRAGOMIRESCU SIMONA ELENABACAU100 RON
DRAGOMIRESCU LAURENTIU CRISTIANBACAU100 RON
COTROBEI CRISTINADOROHOI100 RON
CACOVEAN ADELACLUJ-NAPOCA100 RON
BALABAN MIHAELA CRISTINABUCURESTI100 RON
BACIU ROXANA LUIZIANAPLOIESTI100 RON
CRISAN SORIN IONCLUJ-NAPOCA100 RON
LEANCA LUCIANPOPESTI LEORDENI100 RON
BREAZU ELENA ADRIANASLATINA100 RON
NEATA GEORGETASLATINA100 RON
COSTEA ELENAGALATI100 RON
OMAR FLORINA STEFANABUCURESTI100 RON
CIOBANU MARIANPITESTI100 RON
GRAD MONICA CORNELIABRASOV100 RON
CRANGAU SIMONABUCURESTI100 RON
CRANGAU SIMONABUCURESTI100 RON
DOBOS ADINABACAU100 RON
DUDAS ROXANAHUNEDOARA100 RON
ALDEA AURICATARGU LAPUS100 RON
REBREANU SEBASTIANCLUJ-NAPOCA100 RON
PELCZ MONICACAREI100 RON
VLAD ADRIAN CONSTANTINMANGALIA100 RON
NECSOIU ELENA SIMONARAMNICU VALCEA100 RON
GRIGORE GHEORGHEBRAILA100 RON
GRIGORE RODICABRAILA100 RON
CENUSE IONDROBETA TURNU SEVERIN100 RON
BUCUREANU VASILEPATULELE100 RON
BETIVU DIANAIASI100 RON
MARCU PAULARAD100 RON
TATARU CONSTANTINBACAU100 RON
TATARU ILEANABACAU100 RON
NITU DANIELAGIURGIU100 RON
NITU MARIUSTARGU NEAMT100 RON
BOYTE RALUCABISTRITA100 RON
STAN NICOLETABRAILA100 RON
STAN NICOLETABRAILA100 RON
MIHAI GHEORGHEBUCURESTI100 RON
COMAN ANAMARIABACAU100 RON
NANU IRINABALESTI100 RON
PAUNESCU CAMELIA CRISTINASATU MARE100 RON
MORAR NICOLETATARGU MURES100 RON
TITA DANCRAIOVA100 RON
HOTCA MIHAIFLORESTI100 RON
GULITA MIHAELADROBETA TURNU SEVERIN100 RON
CATANA FLORINA ANDREEABUCURESTI100 RON
STEFAN TATIANABUDESTI100 RON
DEZSI SABINA MARIACRISTIAN100 RON
INCROSNATU ALEXANDRU VLADCRAIOVA100 RON
ION VIRGILFETESTI100 RON
MOLDOVAN ELISABETACOMUNA NIMIGEA DE JOS100 RON
IVAN DANIELASEICA MICA100 RON
TOMA GABRIELBUCURESTI100 RON
STAN CORNELPITESTI100 RON
ANDROSCA FLORENTINAPIATRA NEAMT100 RON
THOMAE MIHAELASIBIU100 RON
CHIREA SABINASLATIOARA100 RON
VATCA VIOLETATARGU JIU100 RON
CHIREA MARIUSBUCURESTI100 RON
TOROK IBOLYA MELINDACLUJ-NAPOCA100 RON
MARTON ANDRASMIERCUREA CIUC100 RON
BULAI REGINAMARGINENI100 RON
VRACIU AURICASIBIU100 RON
RARINCA EUGENBUCURESTI100 RON
RARINCA EUGENBUCURESTI100 RON
BUMBU ELENABUCURESTI100 RON
JIPA NICOLETA ANDREEABUCURESTI100 RON
APLUGARITEI IONUTBRUSTURI100 RON
CRUT VASILEVICOVU DE SUS100 RON
GORNESCU CONSTANTINBACAU100 RON
FUIOR DANUTIASI100 RON
COSTACHE PAULA RALUCAIASI100 RON
BUTE MARCEL MARIABRASOV100 RON
DAN CONSTANTINSLATINA100 RON
IVAN DANIELASEICA MICA100 RON
COTEANU RAMONA TATIANASLOBOZIA100 RON
FLOREA DIANA MARIABUZAU100 RON
ANDONE MIHAELAIASI100 RON
BRASOVEANU ANA MARIA LOREDANABUCURESTI100 RON
BADOI DANIELBUCURESTI100 RON
APOSTU ELENAVULTURESTI100 RON
ATANASOAIE NELU NICUSORGALATI100 RON
DAN AURORASLATINA100 RON
BAUTU RODICACONSTANTA100 RON
MORCOV IONELA LOREDANAMEDGIDIA100 RON
RADU AURELBUCURESTI100 RON
COCHINA MONICA GABRIELASCOARTA100 RON
MICU ISABELAMAGURELE100 RON
MICU ISABELAMAGURELE100 RON
ILBAN VASILESATU MARE100 RON
FULOP EVAMIERCUREA CIUC100 RON
LUCACI MARIAGALATI100 RON
CIOC MIRABELA IOANAPLOIESTI100 RON
IORDACHE DANIEL LUCIANBUMBESTI JIU100 RON
SCHIOPU ANCAHALCHIU100 RON
ZICHOR VALENTINSATU MARE100 RON
DUMITRU MARIANAPLOIESTI100 RON
BACZONI SANDOR ATTILABORS100 RON
TICAU GHEORGHE CIPRIANBACAU100 RON
PADURE NICOLETABUCURESTI100 RON
TAPU CRISTINAPLOIESTI100 RON
CIMPIAN CALINCAVNIC100 RON
STAN ANTONCALARASI100 RON
STAN PROFIRACALARASI100 RON
GHINDA NICOLETAVALEA CALUGAREASCA100 RON
TIPAN DANIEL LAUREANROMOS100 RON
IGYARTO ANNAMARIAGHIDFALAU100 RON
MOHORA BOGDAN SEBASTIANBUCURESTI100 RON
CRETU GHEORGHEPOGOANELE100 RON
DIMITRESCU SIMONABRASOV100 RON
MARINESCU CRISTINACALIMANESTI100 RON
MARINESCU CRISTINACALIMANESTI100 RON
ZAGREANU GEORGE ANTONBRASOV100 RON
MIRCEA DANIELABUCURESTI100 RON
STANCU ELENA CRISTINAZIMNICEA100 RON
STANCU MARIAZIMNICEA100 RON
RUSU ALEXANDRU MARIUSBUCURESTI100 RON
NISTORA VIORICABOCSA100 RON
DUMITRESCU LIVIA MARIABAICOI100 RON
POPA ADRIANPETROSANI100 RON
KRESZ GABRIELA PAULABUCURESTI100 RON
TIRON MARIOARARADAUTI100 RON
ZOLDI NANCY NORASFANTU GHEORGHE100 RON
ARMEGA IULIABRAILA100 RON
CRACUT STOICESCU VASILETARGOVISTE100 RON
GURAU MARIATARGOVISTE100 RON
APOSTOIU GURAU VASILETARGOVISTE100 RON
IGNATESCU MARGARETA FLORENTINABUCURESTI100 RON
TENEA ANTONIO MARIOSCHITU100 RON
POGONICI BALTATEANU MIRELA ALINASTREHAIA100 RON
SNOP ALINASLATINA100 RON
VINTILA MIHAELAGALATI100 RON
STIULIUC GABRIELABACAU100 RON
TATARU LAURA IOANABUCURESTI100 RON
BOCICA BIANCA PAULACLUJ-NAPOCA100 RON
TOMOIAGA FLORINVISEU DE SUS100 RON
NELUTESCU DAVIDCURTEA DE ARGES100 RON
NECHITA RODICABAIA MARE100 RON
RAMBET ANDREEAFAGARAS100 RON
TEMELIE OTILIARAMNICU VALCEA100 RON
CARBUNARU IRINADUMBRAVA ROSIE100 RON
BUSOI NELI MIHAELABUCURESTI100 RON
NEDELEA ORLANDOPOPESTI LEORDENI100 RON
NEGOITA IONELBRAILA100 RON
OCHIAN FLORINAPAULESTI100 RON
DRUGAN RALUCA ANDREEAHALCHIU100 RON
HOSSU EMILPETROSANI100 RON
STANCU IONISOR CATALINCRAIOVA100 RON
DRUGAN ROXANAHALCHIU100 RON
ARTARUS DANI ILIEPITESTI100 RON
BANCOS EMILIA SILVIABAIA MARE100 RON
NAGY ANA-MARIACLUJ-NAPOCA100 RON
POPESCU ADRIAN CORNELCLUJ-NAPOCA100 RON
IORDACHE CIPRIAN100 RON
CRACIUN GABRIELABUCURESTI100 RON
BUTNARU EMIL IOANIASI100 RON
BUTNARU EMIL IOANIASI100 RON
COJOCARIU CIPRIAN-AUREL100 RON
POP SABINA100 RON
BOTONCEA SONIA ROXANABUCURESTI100 RON
MIHAILESCU RUXANDRABUCURESTI100 RON
PARASCA LILIANAIASI100 RON
STANA BOGDANBARCANESTI100 RON
LUNGU ELENA JENICABUCURESTI100 RON
ENACHE IOLANDATECUCI100 RON
OLTEANU IONUTCAMPULUNG100 RON
POPESCU SIMONASINAIA100 RON
JIANU MARIANANEGRU VODA100 RON
BANCOS EMILIA SILVIABAIA MARE100 RON
PREUTU ECONOMU MIRELACONSTANTA100 RON
TAPU CRISTINAPLOIESTI100 RON
MOCIOI IONEL ALINBUCURESTI100 RON
UNGUREANU GABRIELACOCHIRLEANCA100 RON
MARIN CRISTINABOLENTIN VALE100 RON
PAUN OCTAVIANCRAIOVA100 RON
BALANICI LIVIUCURTEA DE ARGES100 RON
ION CRISTINAPOPESTI LEORDENI100 RON
FLOREA CLAUDIU DUMITRUPITESTI100 RON
APOSTOIU GURAU MIHAELA FLORENTINATARGOVISTE100 RON
TOMA GABRIEL BUCURESTI100 RON
TAELUP LILIANA-CARMENHUNEDOARA100 RON
STRUTA CRISTINATURDA100 RON
LUPU CRISTIAN100 RON
NITOIU LUCIABRASOV100 RON
ONOAIE ANAMARIAREBRA100 RON
BOROS VASILE IOANDEJ100 RON
ZAGREANU GEORGE ANTONBRASOV100 RON
NICOLAE EUGENBUCURESTI100 RON
PRICOP KATALINSATU MARE100 RON
MIKLOS MARIANATIMISOARA100 RON
GHINTUIALA TATIANAGALATI100 RON
PARASCA IRINAIASI100 RON
BRONCEA CATALINABUCURESTI100 RON
MIHAILESCU ANDREEABUCURESTI100 RON
STEFANESCU OVIDIU AURELCRAIOVA100 RON
OLARIU GENABACAU100 RON
IVAN CIPRIANSEICA MICA100 RON
DODOC IOANSEICA MICA100 RON
IVAN DANIELASEICA MICA100 RON
STAN IORDANABRAILA100 RON
CENUSE LIVIUDROBETA TURNU SEVERIN100 RON
PIRJOL AURADROBETA TURNU SEVERIN100 RON
NEDELCU CRISTIANADROBETA TURNU SEVERIN100 RON
CENUSE MARIADROBETA TURNU SEVERIN100 RON
KOLOSVARI IOSIFDAESTI100 RON
SOTIR GHEORGHITADAESTI100 RON
PARASCA LILIANAIASI100 RON
CREANGA IONELAIASI100 RON
CREANGA VIORICAIASI100 RON
SIMION ELENADAESTI100 RON
KOLOSVARI IOSIFDAESTI100 RON
MAJOR ILONABORS100 RON
CONSTANTINESCU SAMZIANABUDESTI100 RON
KARDOS MELISZASATU MARE100 RON
LIHU VIOLETA RAMONASCOARTA100 RON
LUCA CLARACONSTANTA100 RON
GHEORGHE VIORELBUCURESTI100 RON
RAUCESCU ELENA GEORGETABROSTENI100 RON
BURCEA PAULACONSTANTA100 RON
RADUCANU IULIANAAMARASTII DE JOS100 RON
GIOADA PETRICASIBIU100 RON
LUPANCU POPA CRISTIAN PANDELEBACAU100 RON
BOANTA LAURA ALINALIEBLING100 RON
FILIP GHEORGHE RADUIASI100 RON
CRUDU INGE MANUELASUCEAVA100 RON
PENA STEFANIA GEORGIANABUCURESTI100 RON
BOTEZATU NICOLETA VALIGALATI100 RON
APOSTOIU GURAU VASILETARGOVISTE100 RON
NEAGU ILEANABUCURESTI100 RON
POSTOACA MARIUS GABRIELSCHITU GOLESTI100 RON
BOJOI VALENTINATARGOVISTE100 RON
FLORI MARINHUNEDOARA100 RON
NECULA IONELA IULIANAPIETROSANI100 RON
APOSTU ELENAVULTURESTI100 RON
DINU ANISOARA GEORGETAFETESTI100 RON
CONSTANTIN GHEORGHEBUCURESTI100 RON
TABARA VALERIUVASLUI100 RON
TABARA VALERIUVASLUI100 RON
LUPSAN EMILIALUNCA ILIEI100 RON
ARTARUS DAN ILIEPITESTI100 RON
IVAN MARIOARA ELENASEICA MICA100 RON
ILIE CONSTANTIN RAZVANBRASOV100 RON
DAVID CAMELIAHUNEDOARA100 RON
RENTEA COSMINSAGEATA100 RON
FRANDES FLOREANTARGU MURES100 RON
NEAGU CONSTANTINROMAN100 RON
CHIRIUC HILDE GILDABUCURESTI100 RON
COSTIN IOANACLUJ NAPOCA100 RON
GHEORGHIU MIHAELA JENIBUCURESTI100 RON
PETCU ADRIANVALENII DE MUNTE100 RON
ENCIU RALUCATULCEA100 RON
GORUN CONSTANTINMIOVENI100 RON
PLESEA CONDRATOVICI MARIANACALARASI100 RON
ION FLORICAFETESTI100 RON
IOSA ADRIANAALBA IULIA100 RON
ENESCU CRISTINABUZAU100 RON
POP SIMION ANDREIMAIERU100 RON
COPCEA RADUSATU MARE100 RON
IORGA CRISTINAGALATI100 RON
SANDU ADELINBRAILA100 RON
COSTANGIOARA ANDREEADROBETA TURNU SEVERIN100 RON
FELEAGA ELENADROBETA TURNU SEVERIN100 RON
FELEAGA ELENADROBETA TURNU SEVERIN100 RON
CRAINIC DIANASUCEAVA100 RON
IVASCU AURELIAGEMENA100 RON
STRIMBU IONUTDROBETA TURNU SEVERIN100 RON
RADU SEBASTIANBUCURESTI100 RON
STUPARU IZABELAOLTENITA100 RON
ZORILA RALUCA LELIABUCURESTI100 RON
SBURLAN MARINABUZAU100 RON
VINTILA SPIRIDONGALATI100 RON
ARDELEANU SANDITAGALATI100 RON
SCURTU SIMONA MIHAELALUIZI CALUGARA100 RON
CHIRU NINATANDAREI100 RON
BOCICA PAUL DANUTCLUJ NAPOCA100 RON
POP OANA NICOLETAGALATI100 RON
URSA IOANA VERONICAREGHIN100 RON
BRADU MIHAELASFANTU GHEORGHE100 RON
ARIS VASILE ANDREIMIERCUREA CIUC100 RON
PLESEA CONDRATOVICI MARIANACALARASI100 RON
HULUTA OANA NICOLETABRASOV100 RON
MUSAT CRISTINA ELENABRASOV100 RON
SABOU ANAMARIASATU MARE100 RON
SZASZ EDMONDMEDIAS100 RON
CIOBANU IZABELANAVODARI100 RON
BARBU GABRIELPLOIESTI100 RON
PITICARIU MIHAELACAMPULUNG MOLDOVENESC100 RON
MESCA FLORINPLOIESTI100 RON
ONCIU CONSTANTINNEGRESTI OAS100 RON
NEMES HAJNALTARGU MURES100 RON
DOROGA CLAUDIA MARIASEICA MICA100 RON
IANCU CRISTINA MARIABUCURESTI100 RON
TOADER ANDREI100 RON
ARTENE SUZANAIASI100 RON
PETCU GEORGETABUZAU100 RON
STOICULESCU ADRIANA ANCADRAGASANI100 RON
TIRCA ADRIAN PETRECRAIOVA100 RON
SECELEANU CRISTINAMIOVENI100 RON
NICA RADU IULIANRAFOV100 RON
CREANGA IONELAIASI100 RON
VELCHEREAN SEVERFLORESTI100 RON
VLAD MITUSBUCURESTI100 RON
MORARI VLAD GABRIELBUCURESTI100 RON
RADULESCU IONSLATINA100 RON
DITA MARCELABUDESTI100 RON
ROCHITAN CLAUDIADROBETA TURNU SEVERIN100 RON
BUCUREANU GEORGETAPATULELE100 RON
RADUCANESCU EDUARDPATULELE100 RON
SCURTU GABRIELPATULELE100 RON
PISICA FLORIN IONUTBUCURESTI100 RON
CROITORU VIOLETA MIRELAFETESTI100 RON
IGYARTO ANNAMARIAGHIDFALAU100 RON
CHIRITA MIRCEA MIHAIROSIORI DE VEDE100 RON
ZAHARIA LUCIANBRASOV100 RON
DUSA ELENA MIRELABUCURESTI100 RON
MERCAN MARIAGROPENI100 RON
AVRAM ANDREEATULCEA100 RON
ION ANGELICARAMNICU SARAT100 RON
BAJENARU ALINA ELENASARANGA100 RON
DIMA RALUCA MARILENARIFOV100 RON
ICONARU MILICAULMU100 RON
CERNAT VALERICAGALATI100 RON
CHIPERI OLARU ROXANA MARIABICAZ100 RON
CISU RUXANDRA CORNELIABUCURESTI100 RON
VASILE IONBUNESTI100 RON
RUJANCU LACRAMIOARABUCURESTI100 RON
BIZAU GEORGETAVULCAN100 RON
BOTEI CRISTIANSTREMT100 RON
PIETREANU NICOLETA ELENATURNU MAGURELE100 RON
OPROIU ALINA MIHAELADEVA100 RON
SANDU ANDREEA DIANABUCURESTI100 RON
NASULEA VALYAZUGA100 RON
ZECIU DANIELA MONICABUCURESTI100 RON
NICOLAE LOREDANABUCURESTI100 RON
ION IULIAN CRISTIANRAMNICU SARAT100 RON
OLTEANU TEODORFOCSANI100 RON
FLUTUR ILIES VICTORITA ANISOARASOMCUTA MARE100 RON
GHEORGHE MIHAELAPLOIESTI100 RON
MATEI CONSTANTANICULESTI100 RON
CHEVA RADU CRISTIANBUCURESTI100 RON
BURUIANA MARIAGALATI100 RON
COZLOSCHE IULIANAIASI100 RON
ANDREICA PAULA DORIANACLUJ NAPOCA100 RON
MIHAI GEORGE COSMINGALATI100 RON
SCHIOPU MARGARETA100 RON
VOICU EUFROSINAPLOIESTI100 RON
Castigator Localitate Premiu
CIORNEI ANDREISATU MARE1000 RON
DINCA MINODORACOMUNA DAESTI1000 RON
CHIRETU ROZALIA FLORINABASCOV1000 RON
DIACONU NICOLETA IONELASPRANCENATA1000 RON
ENI CRISTINA-ELENAGALATI1000 RON
GINTU MIHAELAGALATI1000 RON
TANASE MADALINA IONELAVASLUI1000 RON
BACINSCHI DANIELAIASI1000 RON
REBREANU LUCIACLUJ-NAPOCA1000 RON
ADAM STELIANACONSTANTA1000 RON
PAIS MIHAIL NICANORBUCURESTI1000 RON
CONDESCU GABRIELA CATALINAPLOPU1000 RON
SZABO ILDIKOSIMLEUL SILVANIEI1000 RON
STEFAN MIHAIBUCURESTI1000 RON
DINCA ADRIANAROSU1000 RON
ELEFTERESCU ADI CATALINLUPENI1000 RON
GASLER CRISTINA MARIADOMNESTI1000 RON
CIUCIOI ELENABUCURESTI1000 RON
GASLER CRISTINA MARIADOMNESTI1000 RON
GASLER IULIANDOMNESTI1000 RON
SFETCU FLORIN DANIELCAMPINA1000 RON
CEBOTAR GABRIELAPITESTI1000 RON
VANTU PAULCRAIOVA1000 RON
RAUTU ERIKABRASOV1000 RON
NEAMTU ELENASIBIU1000 RON
ONITA STELIANARAD1000 RON
ROTH OTILIA MARIANAORADEA1000 RON
MAJOR SIGHISMUNDBORS1000 RON
OANCEA ALEXANDRA IOANABRAD1000 RON
MIHAI GEORGE COSMINGALATI1000 RON
DUMITRESCU RODICABUCURESTI1000 RON
CISKOS SANDORDROBETA TURNU SEVERIN1000 RON
PIRJOL NICOLETADROBETA TURNU SEVERIN1000 RON
CORA IONUTBACAU1000 RON
STANCIU SINZIANA ALEXANDRAPOPESTI LEORDENI1000 RON
PARNIA ROXANA ALEXANDRAPUCIOASA1000 RON
RACOTI ANIELACONSTANTA1000 RON
STAN ADRIANVIISOARA1000 RON
BIRCEA AUREL-JIANUFAGARAS1000 RON
Castigator Localitate Premiu
RUSU LILIAN10 000 RON
CIRA MARGARETA10 000 RON
MARGINEAN LAURA MADALINA10 000 RON
Dinca Adriana Comuna Chiajna10 000 RON
Aldea IoanSIBIU10 000 RON

contact.title

Ai o intrebare? Trimite-ne mesajul tau!

* Campuri obligatorii