Täistera = täis rahakott

Peaauhind 3x

1000 €

Päevaauhind:

award.500.count award.500.value
3x 50 €

Vaata, kas võitsid

Reeglid

Osta

Nestlé hommikusöögihelveste
kampaaniapakk*
ja hoia ostutšekk alles

Registreeri

ostutšekk siin
ja vaata, kas võitsid juba:
50 eurot!

Kampaania lõpus

osalevad kõik registreeritud tšekid:
kolme peaauhinna
1 000 euro loosimisel!

Kampaania kestab 28.08–30.09.2017.

Hoia ostutšekid auhinna kättesaamiseks alles. Kampaania korraldaja ning kampaanias osalejate isikuandmete töötleja on Baltic Promotions OÜ.
Kampaanias võivad osaleda vähemalt 18-aastased Eesti territooriumil elavad inimesed. Isikuandmeid töödeldakse kampaania läbiviimise ja tulemuste väljaselgitamise eesmärkidel.
Kampaanias osalejatel on õigus enda esitatud isikuandmetele ligi pääseda ja neid parandada.
*Kampaanias osalevate toodete nimekirja leiad lingi alt „Tooted".

Osale

?
Kõik väljad tuleb ära täita

Kraabi viljatera,
et näha, kas võitsid

register.question.mark.q5

Mõisted ja tingimused

Nestle tarbijamängu „Täistera = täis rahakott“ reeglid

1 ÜLDSÄTTED

1.1 Tarbijamängu korraldaja on OÜ Baltic Promotions, registrikood 11142631, aadress: Punane 56, 13619 Tallinn, Eesti, e-post: estonia@sorbum.eu.
1.2 Tarbijamäng toimub kõigis Eesti Vabariigi territooriumil olevates kauplustes (edaspidi Tarbijamängu toimumise koht).
1.3 Tarbijamäng toimub ajavahemikus 28.august 2017 kuni 30.september 2017 (edaspidi Tarbijamängu periood).

2 AUHINNAD

2.1 Tarbijamängus on võimalik võita kokku 105 rahalist auhinda. Võidufondi suuruseks on kokku 8100€. Võidufondi moodustavad:
2.1.1 102 50€ rahalist auhinda
2.1.2 2 3 1000€ rahalist auhinda

3 TARBIJAMÄNGU KÄIK JA MÄNGUS OSALEMISE KORD

3.1 Tarbijamängus osalemiseks peab tarbija Tarbijamängu perioodil Tarbijamängu toimumise kohast ostma ühe Nestle hommikusöögihelveste kampaaniatoote:

  • Nesquik 450 g                   EAN 5900020016201
  • Cini Minis 450 g                EAN 5900020016249
  • Lion 425 g                         EAN 5900020020673
  • Cookie Crisp 425 g          EAN 5900020016287
  • Cheerios 425 g                 EAN 5900020016300

Osaleja peab saama kassast tšeki, millel on kirjas ostetud Nestle hommikusöögihelveste toode (edaspidi Ostutšekk). Ostutšeki numbrit kasutatakse Tarbijamängule registreerimisel ja osalemisel. Pärast mainitud tingimusi vastava ostu sooritamist võib tarbija osaleda Tarbijamängus, registreerides Tarbijamängu perioodil Ostutšeki veebilehel www.nestle-cereals-lottery.com sisestades järgmise info:  
3.1.1 Ostutšeki numbri ja ostukuupäeva
3.1.2 Ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ja telefoninumbri.
3.2 Sama Ostutšekki võib auhinna võitmiseks registreerida vaid ühe korra.
3.3 Järgides Tarbijamängus osalemise korra punktis 3.2 sätestatud piiranguid võib tarbija Tarbijamängu perioodil Tarbijamängus uuesti osaleda, ostes veel kord mängureeglitele vastavalt ühe mis tahes Nestle hommikusöögihelveste toote.
3.4 Ükskõik milline katse võltsida, muuta, moonutada või sisestada vale Ostutšeki number, ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, võltsida või sisestada vale fakt ostu kohta või muu sarnane tegevus, mis võib mängu kulgu negatiivselt mõjutada või mängu korraldajale kahju tekitada, tuvastatakse ja neid sooritatud isikud võetakse vastutusele seadustes ettenähtud korras.
3.5 Kampaanias osaleja, registreerides oma ostutšeki, kinnitab samas ka nõustumist sellega, et Tarbijamängu korraldaja kasutab tema isikuandmeid mängu haldamise, võitja loosimise, auhinna üleandmise ja sellega seoses olevatel eesmärkidel. Kampaania korraldajal on õigus säilitada osalejate isikuandmed ning kasutada neid ka pärast kampaania lõppu. Osaleja, kes ei nõustu oma isikuandmete käsitlemisega või kes nõuab isikuandmete käsitlemise katkestada, kaotab õiguse mängus osalemiseks ja/või auhinna saamiseks.

4 VÕITJATE KINDLAKSMÄÄRAMINE JA AUHINDADE KÄTTESAAMINE

4.1 Pärast seda, kui osaleja vastavalt Tarbijamängu reeglitele sisestab veebilehele www.nestle-cereals-lottery.com punktis 3.1 sätestatud andmed, toimub viivitamatult loosimine: võitja nime genereerib spetsiaalselt selle jaoks loodud programm, mis valib pisteliselt ühe võidufondis olevatest/allesjäänud auhindadest.
4.2 Peaauhinnad (3x1000€) loositakse välja kõigi osalejate vahel 2. oktoobril 2017.
4.3 Võidu puhul ilmub nähtavale info „Õnnitleme Teid [auhinna nimetus] võidu puhul“, vastasel korral ilmub nähtavale info „Aitäh, et osalesite! Proovige veel kord!“
4.4 Vastavalt mängus osalemise ajale avaldatakse Tarbijamängu võitjate nimed veebilehel www.nestle-cereals-lottery.com järgmistel kuupäevadel 4., 11., 18., 25.,septembril ja 2.oktoobril.
4.5 Auhinna kättesaamiseks peab võitja Ostutšeki alles hoidma.
4.6 Korraldaja võtab pärast võitjate nimede avaldamist 10 tööpäeva jooksul võitjatega ühendust ja kooskõlastab isiku tuvastamise ja auhinna üleandmise (10 tööpäeva jooksul). Auhinna summa kantakse võitja pangakontole.
4.7 Auhinna kättesaamisel peab võitja esitama võidu toonud Ostutšeki ja allkirjastama auhinna vastuvõtmise dokumendi. Korraldajal on õigus kontrollida võitja isikusamasust.
4.8 Juhul kui võitja ei ole loosimisele järgnenud 10 tööpäeva jooksul olnud kättesaadav telefoni/e-posti teel ja/või on ebaõnnestunud temaga kokku leppida auhinna üleandmist (10 päeva jooksul) ja/või kui võitja ei esita võidu toonud otsustekki ja/või ei ole võimlaik tuvastada isikusamasust või ilmnevad mõned teised võitjaga seostud seigad, mis segavad auhinna vastuvõtmist, kaotab võitja õiguse auhinnale ja korraldajal on õigus kasutada auhinda omal äranägemisel.
4.9 Korraldaja ei vastuta selle eest, kui õigust auhinna kättesaamisele ei kasutata osaleja isiklikel põhjustel ja käesolevate reeglite või auhinna üleandmise korra rikkumise tõttu. Sellisel juhul ei korvata mitte mingit osaleja kantud kahju ja saamatajäänud auhind või selle rahaline väärtus ei kuulu kompenseerimisele.

5 TARBIJAMÄNGUS OSALEMISEGA SEOTUD KULUD

5.1 Tarbijamängus osaleja tasub ükskõik millised kulud, mis on seotud mängus osalemise ja auhinna edasise kasutamisega.
5.2 Tarbijamängus osaleja tasub ükskõik millised teised kulud, mis sõltuvad mängus osaleja isiklikust olukorrast.

6 KAEBUSED

6.1 Kõik käesoleva Tarbijamänguga seotud kaebused tuleb esitada kirjalikult; kaebus, koos seda põhjendatavate tõenditega, tuleb esitada korraldajale hiljemalt 30. oktoobriks 2017. Tarbijamängu korraldaja vaatab kaebused läbi ja vastab kaebusele 30 päeva jooksul.

7 LÕPPSÄTTED

7.1 Mängu korraldaja ei vastuta mängus osalejate ükskõik milliste mängus osalemisega seotud isiklike kulude eest.
7.2 Korraldaja ei vastuta osaleja andmete kättesaamise, saatmise, kaotamise, hilinemise ja teiste tehniliste ebakõlade eest, mille eest korraldaja pole vastutav ja mida ta ei saa kontrollida.
7.3 Korraldaja ei vastuta teenuste tehniliste rikete eest, süsteemi või tarkvara rikete, viivituste ning teiste sarnaste häirete eest, mis piiravad mängus osalemise võimalusi või Tarbijamängu veebisaidi kasutamist.
7.4 Korraldaja jätab endale õiguse diskvalifitseerida või kõrvaldada mängija nimekirjast, kui on põhjust arvata, et osaleja rikub seadust või käesoleva Tarbijamängu korda ja tingimusi.
7.5 Tarbijamängus ei või osaleda UAB Nestlé Baltics Eesti filiaali ja OÜ Baltic Promotions töötajad ja nende perekonnaliikmed.
7.6 Korraldaja jätab endale õiguse Tarbijamäng katkestada ja käesolevaid mängureegleid muuta.
7.7 Tarbijamängu kõik tingimused ja reeglid on veebilehel www.nestle-cereal-lottery.ee

Lisainformatsiooni saamiseks saatke palun e-kiri aadressil: estonia@sorbum.eu

products.title

Võitjad

Võitja Linn Auhind
Karl Kalev Türk50 EUR
Mattias Pärt50 EUR
Pille Margus50 EUR
Karl Kalev Türk50 EUR
Reena Raatsin50 EUR
Pille Margus50 EUR
Karl Kalev Türk50 EUR
Katrin Mihkelstein50 EUR
Tiina Pajupuu50 EUR
Terje Ojastu50 EUR
Tatjana Izotova50 EUR
Katrin Lass50 EUR
Tiina Oks50 EUR
Evelin Toots50 EUR
Viktoria Murõtševa50 EUR
Maret Looväli50 EUR
Katrin Lass50 EUR
Diaana Allikas50 EUR
Tiina Pajupuu50 EUR
Helen Raik50 EUR
Ivan Krotov50 EUR
Kätlin Tammemägi50 EUR
Helin Rohtla50 EUR
Piret Reimann50 EUR
Lehte Valdmets50 EUR
Aare Tuulik50 EUR
Tiina Pajupuu50 EUR
Oleg Postnikov50 EUR
Stella Ilves50 EUR
Hanno Leht50 EUR
Hillar Margus50 EUR
Olari Uljas50 EUR
Katrin Kirn50 EUR
Karel Kullimaa50 EUR
Henri Kerde50 EUR
Siim Sultson50 EUR
Aveli Kruusmann50 EUR
Siim Sultson50 EUR
Veigo Kuusenõmm50 EUR
Raja Raag50 EUR
Tiina Pajupuu50 EUR
Murali Mohan Rao Obili50 EUR
Lehte Valdmets50 EUR
Ülle Viisak50 EUR
Külli Laanekask50 EUR
Lily Pella50 EUR
Anneli Lõiv50 EUR
Berit Abel50 EUR
Anti Ehvik50 EUR
Ivika Mooses50 EUR
Kristel Karu50 EUR
Kadri Poolak50 EUR
Inge Raidsalu50 EUR
Monika Oks50 EUR
Karin Gross50 EUR
Germo Koppel50 EUR
Marju Mücker50 EUR
Lehte Valdmets50 EUR
Alari Adler50 EUR
Nelli Postnikova50 EUR
Indrit Kuuse50 EUR
Anna Klaos50 EUR
Maiu Topp50 EUR
Reigo Laks50 EUR
Ain Hannus50 EUR
Aleksander Volkonski50 EUR
Tiit Mäger50 EUR
Hanno Leht50 EUR
Marlen Kondratjuk50 EUR
Ene Tae50 EUR
Monika Lüdig50 EUR
Marlen Kondratjuk50 EUR
Aina Lugenberg50 EUR
Kaido Maripuu50 EUR
Aile Seelmann50 EUR
Raja Raag50 EUR
Kalle Vahtra50 EUR
Siret Põllu50 EUR
Margus Tigasson50 EUR
Piret Reimann50 EUR
Riho Raig50 EUR
Anneli Meresmäe50 EUR
Angelika Usin50 EUR
Aina Lugenberg50 EUR
Indrek Vaher50 EUR
Moonika Koit50 EUR
Võitja Linn Auhind
Eleriin Loodsalu1000 EUR
Laine Ülemaante1000 EUR
Robert Baumer1000 EUR

contact.title

Sul on küsimus? Saada meile kiri!

* Kohustuslikud väljad